Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Start rioleringsproject Sint-Apollonialaan Mol uitgesteld

De start van het rioleringsproject in de Sint-Apollonialaan Mol moet jammer genoeg met enkele weken worden uitgesteld. Normaal gingen deze werken op maandag 20 februari van start ter hoogte van het kruispunt met Bruggeske en De Rooy.

Ook na koortsachtig zoeken vond de aangestelde aannemer onvoldoende verwerkingscapaciteit voor de zinkassen die in de wegfundering aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de opbraakwerken van het wegdek onmogelijk starten. Het gemeentebestuur Mol betreurt de vertraging.

 Tijdens de studiefase voor het rioleringsproject werden via proefboringen stalen genomen van de fundering onder het wegdek. Uit de analyses bleek de aanwezigheid van zinkassen in beperkte hoeveelheden. Dit werd correct meegenomen in het bestek voor de aannemer. Deze zinkassen zijn afkomstig van de zinkverwerkingsfabriek in Wezel. Vroeger werden deze assen gebruikt voor het funderen van wegen.

Proefsleuven

In de aanloop naar de werken werden nog bijkomende proefsleuven gegraven. Deze proefsleuven vormen in de eerste plaats een extra controle op de precieze locatie van bepaalde nutsleidingen. Bij het graven van deze proefsleuven bleek evenwel de aanwezigheid van zinkassen veel omvangrijker dan wat de eerste proefboringen aangaven.

Aangepast verwerkingstraject

Deze assen mogen door de aanwezigheid van zware metalen niet hergebruikt of zomaar via de normale kanalen afgevoerd worden, maar vereisen een aangepast verwerkingstraject. Bij grote hoeveelheden zinkassen moet er dus uiteraard ook voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar zijn. Jammer genoeg is de aannemer er tot op heden er niet in gelukt een gespecialiseerde firma te vinden die deze verwerkingscapaciteit kan garanderen. Hierdoor kunnen de opbraakwerken maandag 20 februari onmogelijk starten.'

Sint-Apollonialaan, Mol, België

Deel dit artikel