Vanaf dinsdag 2 juni start aannemer Colas in opdracht van Aquafin met rioleringswerken in Ezaart, van het kruispunt met de Slagmolenstraat tot aan de Molse Nete.

De werken zullen ongeveer een jaar duren. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, het verkeer wordt omgeleid. Voor fietsers wordt een aparte omleiding voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur maken van de werken gebruik om het wegdek te vernieuwen en vrijliggende fietspaden aan te leggen.

Met deze werken wil Aquafin het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 4.600 inwoners aansluiten op het rioleringsnet. Nu ligt hier nog een gemengd rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd worden.

Het nadeel van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regen het met regenwater verdunde afvalwater in waterlopen terecht komt, waardoor de waterkwaliteit daalt. Een tweede nadeel is dat het zuiveringsproces van het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder doeltreffend verloopt omdat het water verdund is met proper regenwater.

Gescheiden rioleringsstelsel

Om dit gescheiden rioleringsstelsel te realiseren zal Aquafin twee pompstations bouwen en een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf Ezaart (nr. 384) tot aan het kruispunt Ezaart – Slagmolenstraat.

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opgevangen. Het afvalwater komt uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Borgerhoutsendijk.

Het propere water wordt aangesloten op de bestaande grachten in de Weverstraat. Deze grachten worden opnieuw aangelegd. Ook het pompstation aan de Korenstraat wordt volledig vernieuwd. De werken gebeuren in twee fases.

Bewonersbrief

Normaal zou er voor de start van de werken nog een infovergadering plaatsvinden om de betrokken bewoners te informeren over de timing en fasering van de werken, de hinder,... Door de coronacrisis kan deze niet plaatsvinden. Bewoners van de betrokken straten worden daarom via een bewonersbrief uitgebreid geïnformeerd.

Rioleringswerken: timing per fase

Kruispunt Ezaart - Slagmolenstraat - 2 juni 2020 - 1 maand

Ezaart – Slagmolenstraat tot Molse Nete - Begin augustus - 10 maanden

Vernieuwen wegdek en aanleg fietspaden

Om de hinder voor de bewoners te beperken, maken het Agentschap Wegen en verkeer en het gemeentebestuur van de werken gebruik om het wegdek te vernieuwen en fietspaden aan te leggen

· Wegdek vernieuwen en heraanleg kruispunt

Het wegdek (Ezaart N103) tussen de Slagmolenstraat en de Zuiderring (N71) wordt vernieuwd. Ook het kruispunt Ezaart - Hoogeind wordt heraangelegd: een asverschuiving en een afslagstrook moeten het kruispunt veiliger maken.

· Vrijliggende fietspaden

Langs Ezaart (N103) worden vrijliggende fietspaden aangelegd tussen de Weverstraat en Slagmolenstraat. Hiervoor loopt momenteel een openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning. De aanleg van een fietspad langs Ezaart, tussen Weverstraat en de Zuiderring (N71), is een afzonderlijk project en zit momenteel nog in de voorontwerpfase.

Vrijliggende fietspaden

De fietspaden, voorzien in asfalt en 1,8 meter breed, worden afgescheiden van de rijbaan door een groene tussenberm van 50 cm. Dit moet de veiligheid en het comfort voor de fietser verbeteren.

Bereikbaarheid handelaars en ondernemingen

Het gemeentebestuur bekijkt per handelaar en onderneming hoe de maximale bereikbaarheid tijdens de werken kan gegarandeerd worden. Handelaars en ondernemingen die hinder ondervinden door de werken, komen mogelijk in aanmerking voor een hinderpremie. Voor meer info hierover verwijzen we naar www.vlaio.be/hinderpremie.

Omleiding bussen De Lijn

De bussen van de De Lijn gebruiken tijdens de werken volgende omleiding:

· Fase 1: Ezaart – Sint-Willebrordusstraat – Bellekensstraat

· Fase 2: Ezaart – Slagmolenstraat – Zuiderring (N71)

Meer info

> Aquafin, 03 450 45 45 (op werkdagen van 8 tot 19 uur), contact@aquafin.be, www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22094

> dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be