Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Start van mogelijk samenwerkingstraject voor woonzorgcentrum Wedbos

Op 5 juni  keurde de Geelse gemeenteraad een marktverkenning goed om op zoek te gaan naar een mogelijke samenwerkingspartner voor woonzorgcentrum Wedbos.

Het stadsbestuur zal haar woonzorgcentrum in geen geval ‘privatiseren’ en wil dat juist te allen tijde vermijden. Wel gaat de stad op zoek naar een mogelijke partner die de residentiële dienstverlening voor ouderen

nog wil versterken en verbreden in een nieuw, divers en modern aanbod. Dat aanbod wil de stad toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol houden.

Stad Geel wil haar woonzorgcentrum Wedbos in de toekomst betaalbaar blijven houden en inspelen op nieuwe evoluties in de zorg en de toenemende diversiteit aan zorgbehoeften. Het stadsbestuur wil vanuit de publieke sector een alternatief blijven aanbieden waarin zorg en kwaliteit primeren boven winst en belangen van aandeelhouders.

Dankzij een samenwerking met een partner en de bijhorende schaalvergroting kan de stad haar verantwoordelijkheid in residentiële ouderenzorg op een meer efficiënte manier blijven opnemen. De stad blijft deelgenoot en beheerder van deze residentiële ouderenzorg waarbij het personeel voorop staat.

Duidelijke criteria opgenomen in projectfiche
In een projectfiche staan de criteria waaraan een partner moet voldoen om in aanmerking te komen voor een samenwerking met woonzorgcentrum Wedbos:

  • een gelijklopende visie met Lokaal Bestuur Geel
  • de betaalbaarheid van zorg
  • hoge toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg
  • het niet-commerciële karakter
  • werken vanuit nabijheid van zorg

Het lokaal bestuur wil een belangrijke rol blijven spelen in de zorg voor ouderen.
Het stadsbestuur kiest er niet voor om het eigen woonzorg- en dienstencentrum af te stoten naar de privésector, maar wil net een blijvend alternatief hiervoor organiseren. Dit kan door te gaan werken op een meer optimale schaal en het zorgaanbod nog breder en meer op maat van de oudere op te vatten.

Verloop van het traject

Andere woonzorgcentra uit de regio die beantwoorden aan de vooropgestelde criteria, dus geen commerciële partners, worden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen bij stad Geel ten laatste tegen 1 september.

Vervolgens zal het stadsbestuur nagaan of de ingediende kandidaturen een mogelijke basis vormen voor verdere onderhandeling en welke partners eventueel (als er één of meerdere beantwoorden aan de verwachtingen) worden geselecteerd voor een samenwerkingstraject.

Deel dit artikel