Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Start verkoop nieuwe sociale koopwoningen Jachthaven Herentals

Jachthaven woningen

Kleine Landeigendom Zuiderkempen bouwt sociale koopwoningen op de hoek van de Kruisboogstraat en de Handboogstraat Herentals.

Het project Jachthaven omvat 20 woongelegenheden, opgesplitst in twee bouwblokken: een blok met 12 woningen en een met 8.
Bij elke woongelegenheid hoort een parkeerplaats in de ondergrondse garage.

De verkoop van deze woningen start begin 2023. Geïnteresseerden vinden de nodige inlichtingen op www.klz.be.

Jachthaven woningen

Deel dit artikel