U bent hier

Start werken aanleg overstromingsgebied langs Scheppelijke Nete vanaf 21 oktober

Mol
15.10.2019 - 15.45u
Door: Mark Jaspers

Vanaf 21 oktober start de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen met de werken voor de aanleg van een overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Gompel. Het gebied ligt tussen de Zuiderring (N 71), Toemaathoek, Gompeldijk en de spoorlijn. De werken zullen ongeveer zes maanden duren. Een nieuw fiets- en wandelpad tussen de Gompeldijk en de Zuiderring laat recreanten meegenieten van dit mooie stukje natuur.

In het verleden zorgden de Scheppelijke Nete en de Burgemeesterloop regelmatig voor wateroverlast in onze gemeente. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, de beheerder van deze waterlopen, onderzocht dit probleem. Uit het studiewerk blijkt dat de verlegging van de Burgemeesterloop, gecombineerd met de aanleg van een overstromingsgebied langsheen de Scheppelijke Nete, voldoende veiligheid biedt.

In 2016-2017 werd de Burgemeesterloop verlegd. Dit najaar starten ze met de inrichting van het overstromingsgebied. Gelijktijdig leggen ze ook een zuiveringsgracht aan. Dit laatste is een tijdelijk pilootproject van OVAM.

Planning van de werken

De aanleg van het overstromingsgebied start met een grote opkuis. Alle afval en constructies zullen worden opgeruimd. Daarna worden alle bomen en struiken, die niet thuishoren in een overstromingsgebied, zoals bijvoorbeeld naaldbomen, gekapt en afgevoerd.

Grondverzet maakt een belangrijk onderdeel uit van de werken. Een deel van de terreinen is in het verleden opgehoogd. Het natuurlijk maaiveld wordt hersteld en ruimingswallen worden afgegraven zodat het gebied sneller kan worden aangesproken voor waterberging.

Vanaf de Gompeldijk komt er een onderhoudspad dat aansluit op het pad dat eerder al is aangelegd bij het verleggen van de Burgemeesterloop. Dit zal ook dienst doen als zachte verbinding voor wandelaars en fietsers. Het gebied krijgt naast waterberging ook een natuurfunctie en zal ook toegankelijk zijn voor recreanten (op de paden).

Meer info: dienst Integraal Waterbeleid – departement Leefmilieu, 03 240 54 65, bart.aubroeck@provincieantwerpen.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto