De omgeving van het Herentalse station moet de volgende vier jaar geen investering van de NMBS verwachten voor de uitvoering van het masterplan. "Zelfs niet voor de overkapping van de fietsenstalling", zegt kersvers federaal parlementslid Jan Bertels (sp.a).

Spoormaatschappij NMBS houdt geregeld zogenaamde roadshows in de provincies om de plannen voor te stellen en af te toetsen bij de politieke overheden. De huidige sessies over de investeringsmiddelen voor de volgende vier jaar, van 2020 tot 2023, laten de Kempen opnieuw op hun honger zitten.

"Voor de uitvoering van het masterplan voor het station van Herentals zijn er geen budgetten voorzien", zegt federaal parlementslid Jan Bertels (sp.a) uit Herentals. "De NMBS zegt het zelf letterlijk: zelfs voor de verdere overkapping van de fietsenstallingen is geen geld voorzien. Dan spreken we nog niet eens over een bedrag van 100.000 euro, he."

Ook Turnhout in het koelvak

De voormalige burgemeester van de Keizerstede noemt die houding ontluisterend. Het is niet de eerste keer dat NMBS de plannen uit besparingsoverwegingen voor zich uitschuift. Het ambitieuze masterplan voor de stationsomgeving in Herentals is al enkele jaren oud.

Het omvat enerzijds een ware metamorfose voor het station en de verkeersassen eromheen en anderzijds de ondertunneling van de Poederleeseweg. Maar in 2015 stopte de NMBS de Kempense dossiers, met naast dat van Herentals ook het stationsdossier van Turnhout, al in het koelvak. Voorlopig blijft het daar dus nog enkele jaren zitten.

"Het is een goede zaak dat er weer werk gemaakt wordt van het studiewerk, maar verder blijft het geld uit", zegt Bertels. "We moeten in de spoordossiers met de hele Kempense regio verder aan één zeel blijven trekken, zoals we in het verleden altijd hebben gedaan binnen het Streefplatform Kempen.

Vanuit het stadsbestuur soloslim willen spelen, zou wel eens averechts kunnen uitpakken."

Bron GVA - 22/06/19 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – Nnieuws  License2Publish.