In stedelijke basisschool Winkelomheide zijn een aantal besmettingen vastgesteld met de Zuid-Afrikaanse coronavariant.

Om verdere verspreiding te voorkomen besliste de stad Geel in samenspraak met de medische experts om alle leerlingen en leerkrachten van de betrokken klassen te testen.

In afwachting van de testresultaten krijgen de leerlingen les via afstandsonderwijs.

Vorige week werden al een aantal besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij leerlingen van basisschool Winkelomheide. Dinsdag werden er twee bijkomende besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu zes leerlingen besmet met het coronavirus.

Enkele besmette leerlingen maakten gebruik van kinderopvang De Bengelbende waardoor er ook hoog-risico contacten plaatsvonden met kinderen van andere klassen.

Uit voorzorg zal het eerste, tweede, derde en vijfde leerjaar overschakelen op afstandsonderwijs. Ook buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende in Winkelomheide en de opvang van de school sluit de rest van de week de deuren.

Uitgebreide testing om verdere verspreiding te voorkomen

Er is geen reden tot paniek maar omdat de Zuid-Afrikaanse variant zo besmettelijk is, wil de stad extra voorzichtig zijn.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen stuurt donderdag een mobiel testteam ter plaatse om de leerlingen uit de vier leerjaren, het schoolpersoneel en de medewerkers van de opvang te testen. Het mobiele testteam kan op korte termijn veel testen uitvoeren. De resultaten zijn de volgende dag al beschikbaar.

De uitgebreide testing moet een duidelijker beeld scheppen van de verspreiding van het virus in de school en de kinderopvang. Zo kan de stad in overleg met de school en de medische experts beoordelen of er extra maatregelen of richtlijnen nodig zijn.

Pas na een grondige analyse van de testresultaten zal de school en buitenschoolse opvang De Bengelbende mogelijk op maandag opnieuw de deuren openen voor de leerlingen met een negatief testresultaat.