Drie sociale organisaties vormen samen een 'stem tegen armoede'. Den Draai, buurtwerking Pijpelheide en De Pit luisterden naar de zorgen en wensen van mensen in kansarmoede. Ze stelden een eisenbundel op en legden dit voor aan alle democratische partijen die in Heist-op-den-Berg meedoen aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018.

Maar zij gaan nog verder...

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen die op 14 oktober op de agenda staan heeft vzw Den Draai, de erkende vereniging waar armen het woord nemen in Heist-op-den-Berg, een eigen "campagne" op poten gezet.

Gemeentelijke verkiezingen hebben een grote impact op de meest kwetsbaren van onze samenleving, waaronder ook de mensen die leven in (kans)armoede.
Armoede bestrijden vraagt om een integrale en structurele aanpak, óók op het lokale niveau.

Gemeentebesturen hebben heel wat hefbomen in handen om armoede te bestrijden.

Enkele verenigingen in Heist-op-den-Berg die zich elke dag opnieuw inzetten voor mensen in armoede staken de afgelopen maanden de koppen bij mekaar. Vzw Den Draai, de buurtwerking in Pijpelheide met ondersteuning van Samenlevingsopbouw en het dienstencentrum De Pit.

In de aanloop naar deze verkiezingen deden zij een bevraging bij een grote groep mensen in (kans)armoede, verspreid over de hele gemeente Heist-op-den-Berg. Uit die bevraging hebben zij de aandachtspunten gehaald die voor deze mensen op de voorgrond staan.

Deze gaan over basisbereikbaarheid, dienstverlening, betaalbaarheid basiszorg en participatie. Vanuit deze aandachtspunten werden een aantal "eisen" geformuleerd. Met een afvaardiging van alle democratische partijen werd een open positief gesprek aangegaan.

Om deze eisen nog meer kracht bij te zetten heeft vzw Den Draai grote banners gemaakt. Deze banners werden gemaakt door Dirk Ceulemans, lid van de Algemene Vergadering.

Zij zullen de komende maanden in het Heistse straatbeeld opduiken om zowel de politici als de burgers te sensibiliseren. Armoede is immers niet alleen een probleem in grote steden of elders, maar treft evengoed onze gemeente.

Tegelijk lanceert vzw Den Draai ook een nieuwe website. Deze website werd door hen gemaakt en geeft meer uitleg over het hoe en het waarom van de campagne.

Op de banners staat een link naar deze website: www.stemtegenarmoede.be

Den Draai, buurtwerking Pijpelheide en De Pit hopen dat ze na 14 oktober 2018, samen met de mensen in kansarmoede, over die thema's rond de tafel kunnen gaan zitten met de politici die het nieuwe bestuur van de gemeente gaan vormen, zodat het gemeentebestuur de volgende zes jaar een beleid voert dat rekening houdt met de wensen en behoeften van mensen in kansarmoede.