In 2017 stelden we 192 verkeersongevallen vast met lichamelijk letsel, het op één na laagste cijfer ooit. In 2016 deden we nog beter, met slechts 160 ongevallen. De sterk dalende trend van de laatste jaren nam in 2017, hopelijk, een tijdelijke pauze.

Er gebeurden ook in 2017 drie dodelijke ongevallen, alle drie met kwetsbare weggebruikers.

Ook dit is het op één na laagste cijfer ooit. In 2013 viel er in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout slechts één dodelijk slachtoffer. Het totaal aantal slachtoffers bij de kwetsbare weggebruikers daalde weliswaar met vijf procent.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel steeg van 160 in 2016 naar 192 in 2017. Belangrijker nog dan de stijging van het aantal verkeersongevallen is opnieuw de toename van het aantal slachtoffers met zeventien procent ten opzichte van 2016.

De grootste stijging zien we bij de zwaargewonden. In 2016 raakten 21 personen zwaar gewond bij een verkeersongeval, in 2017 waren dit er acht meer. Het aantal licht gewonden steeg van 199 in 2016 naar 230 in 2017.

Drie mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone. Daarmee zitten we op hetzelfde aantal als vorig jaar en op het één na laagste aantal sinds 2001. Het te betreuren jaarlijks gemiddelde van de afgelopen vijftien jaar is vijf verkeersdoden.

Kwetsbare weggebruikers

35 procent van de verkeersslachtoffers in 2017 waren kwetsbare weggebruikers. 66 kwetsbare weggebruikers werden licht gewond. Zestien personen werden zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Een voetganger, een fietser en een motorrijder overleefden het ongeval niet. Hoewel het aandeel van kwetsbare weggebruikers met vijf procent gedaald is ten opzichte van 2016, blijft deze groep weggebruikers extra aandacht vragen.

Het aantal zwaar gewonde kwetsbare weggebruikers is hetzelfde gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar en de drie dodelijke verkeersslachtoffers in 2017 waren alle drie kwetsbare weggebruikers.

De grootste groep kwetsbare weggebruikers die betrokken was bij een ongeval waren fietsers (57 procent). De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. Een derde van deze groep werd zwaar gewond.

Bij de bromfietsers en voetgangers lag dit percentage op 23. Minder dan een vijfde van de fietsers die betrokken waren bij een verkeersongeval werd zwaar gewond.

Rijden onder invloed

Bij achttien procent van de verkeersongevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs.

Vijftien bestuurders onder invloed van alcohol veroorzaakten een ongeval met enkel materiële schade. Negentien verkeersongevallen met gewonden werd veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had.

De overgrote meerderheid (85 procent) van de bestuurders die onder invloed reed bij een verkeersongeval waren mannen. 76 procent van deze bestuurders onder invloed was tussen de 20 en 50 jaar. De leeftijdsgroep '41 jaar – 50 jaar' is goed voor 30 procent, gevolgd door de jongeren (20 – 30 jaar) met 26 procent.

Controles blijven nodig

Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote 'killers' in het verkeer. De politiezone zal haar veelvuldige controles onverminderd verderzetten.

Het agentschap wegen en verkeer investeert de volgende jaren in de politiezone in meer trajectcontroles. De politiezone startte eind 2017 ook met een project, samen met diverse partners in veiligheid, om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen. (pol)