In 2016 stelden waren er 160 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, goed voor drie ongevallen per week in de regio Geel.

In vergelijking met 2015 is het aantal ongevallen met lichamelijk letsel gedaald met achttien procent. Spijtig genoeg gebeurden er drie ongevallen met dodelijke afloop.

Ernst ongeval
Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel nam met achttien procent af ten opzichte van 2015. Belangrijker nog dan de daling van het aantal verkeersongevallen is de daling van vijftien procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van 2015.

De grootste absolute daling zien we bij de lichtgewonden. In 2015 raakten 235 personen lichtgewond bij een verkeersongeval, in 2016 waren dit er 36 minder, namelijk 199.

Het aantal zwaargewonden daalde licht. Drie mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone. Daarmee zitten we op het één na laagste aantal sinds 2001. Het te betreuren gemiddelde van de afgelopen 15 jaar is zes verkeersdoden.

Kwetsbare weggebruikers
40 procent van de verkeersslachtoffers in 2016 was een kwetsbare weggebruiker. 75 kwetsbare weggebruikers werden lichtgewond. Vijftien personen werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Eén fietser overleed later in het ziekenhuis.

De grootste groep kwetsbare weggebruikers die betrokken waren bij een ongeval waren fietsers (60 procent). De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. De helft van deze groep werd zwaar gewond. Bij de voetgangers en fietsers lag dit percentage respectievelijk op twintig en vijftien procent.

Plaats ongeval
Geel is koploper in de politiezone bij het aantal verkeersongevallen. Drie inwoners op 1 000 werden er slachtoffer van een ongeval met gewonden.In Laakdal en Meerhout waren dit er twee.

In Geel daalde het aantal verkeersongevallen met bijna één vierde.

In Laakdal was er een daling van twaalf procent. In Meerhout stelden we zes ongevallen met gewonden meer vast dan het voorgaande jaar.

Rijden onder invloed
Bij veertien procent van de verkeersongevallen met gewonden was de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs.

Tien dronken bestuurders veroorzaakten een ongeval met enkel materiële schade. De overgrote meerderheid (86 procent) van de bestuurders die onder invloed reden bij een verkeersongeval was een man. 70 procent van deze bestuurders onder invloed was tussen de 20 en 40 jaar.

Dalende evolutie door de laatste jaren
De voorbije tien jaar kende het aantal verkeersslachtoffers een grillig verloop met stijgingen en dalingen. De dalende trend van de laatste jaren zette zich verder in 2016.

Het afgelopen jaar was het jaar met de minste ongevallen met gewonden en verkeersslachtoffers in deze periode.

De drie verkeersdoden ligt ook onder het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar, maar elke verkeersdode is er één te veel.