De federale politie publiceerde onlangs de cijfers over de geregistreerde criminaliteit in België tussen 2000 en 2014. Daaruit blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in Vlaanderen de laatste vijf jaar daalde met bijna zeven procent.

In de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout was de daling nog meer uitgesproken. In 2014 lag de geregistreerde criminaliteit bijna 30 procent lager dan in 2000, 22 procent lager dan in 2010 en vijf procent lager dan in 2013.

Voornamelijk diefstallen

In 2014 werden er in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 2 987 feiten geregistreerd. In meer dan de helft van deze feiten ging het over een diefstal.

Fietsdiefstallen

Met 336 fietsdiefstallen in 2014 blijft dit fenomeen om aandacht vragen. De politiezone zet daarom extra in op fietsdiefstalpreventie. Op regelmatige tijdstippen worden er gratis fietslabelacties georganiseerd en tips gegeven om de kans op een diefstal te verkleinen. Slachtoffers worden gehercontacteerd en er wordt zoveel mogelijk gegevens verzameld om gerichte controles en onderzoeken te doen naar mogelijke daders.

Inbraken

Het aantal inbraken in bedrijven, handelszaken en openbare gebouwen halveerde in 2014 bijna ten opzichte van 2013. Helaas was er de afgelopen twee jaar wel een sterke toename van het aantal inbraken in woningen.

Rondtrekkende daders

Niet alleen de politiezone maar ook vele aangrenzende gemeenten kregen ongewenst bezoek. Vooral de gemeenten langs de autosnelwegen kregen te kampen met een sterke stijging van de woninginbraken. Dit is typerend voor georganiseerde rondtrekkende dievenbendes.

Tussen oktober 2014 en maart 2015 werd de politiezone geconfronteerd met een plaag van 349 woninginbraken of pogingen daartoe. Een aantal van de woninginbraken kon gelinkt worden aan lokale inbrekers die na grondig onderzoek werden aangehouden.

Uit recente cijfers blijkt wel dat het totaal aantal inbraken in de eerste helft van 2015 licht gedaald is ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Waakzame politiezone

Ondanks de lichte daling blijft de politiezone waakzaam en zet ze veel in op preventie en samenwerking met de burgers. Zo worden er in het najaar ANPR-camera's (camera's met automatische nummerplaatherkenning) geïnstalleerd op de invalswegen in de buurt van de op- en afritten in Geel-Oost en –West.

Zeven vrijwilligers werden door de zone opgeleid en aangesteld om de diefstalpreventieadviseur te helpen bij het geven van gratis diefstalpreventieadviezen bij inwoners thuis. Nieuw in de zone is ook dat je als burger gratis een Poly-safe-avond kan organiseren bij je thuis. Je nodigt buren en/of kennissen uit. In de woonkamer krijgen de genodigden allerhande tips en raad van de diefstalpreventieadviseur om woninginbraken te voorkomen.

Horen, zien en melden

Aan de inwoners van de politiezone wordt gevraagd om elke verdachte situatie onmiddellijk te melden aan de meldkamer en de oproep van "horen, zien en melden" heeft de afgelopen maanden geloond.

Het aantal meldingen van verdachte situaties is in 2014 met zeventien procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de eerste zes maanden van 2015 werden er 760 verdachte situaties gemeld. Dit is een sterke toename (22 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

Verder zijn er in de drie gemeenten van de politiezone 28 buurtinformatienetwerken (BIN's) met meer dan 2000 leden. De leden van de BIN's en andere inwoners zullen gemotiveerd worden om initiatieven te nemen in het raam van het nationale project '1dagniet' dat dit jaar plaats heeft op 13 november.

Gedeelde zorg

Veiligheid is een gedeelde zorg. Daarom is een nauwe samenwerking essentieel in de aanpak van criminaliteit. De strijd tegen inbraken en diefstallen kunnen we samen aanpakken: inwoners, overheden en politie.