In 2018 stelden we in de politiezone Geel – Laakdal - Meerhout 188 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, het op één na laagste cijfer ooit. In 2016 deden we beter met slechts 160 ongevallen. De dalende trend van de laatste jaren zet zich, na een pauze in 2017, verder. Het aantal zwaargewonde slachtoffers daalde in 2018 met bijna een derde. Jammer genoeg gebeurden er twee dodelijke ongevallen, allebei met kwetsbare weggebruikers. Ook dit is het op één na laagste cijfer ooit. In 2013 viel er in de politiezone slechts één dodelijk slachtoffer.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met twee procent ten opzichte van 2017. Belangrijker nog dan deze lichte afname is ook de daling van het aantal slachtoffers met twee procent. Bij de zwaargewonden stellen we een grote daling vast: in 2017 raakten 29 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2018 waren dit er acht minder. Twee mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone, één in Meerhout en één in Laakdal.

Kwetsbare weggebruikers

38 procent van de verkeersslachtoffers in 2018 waren kwetsbare weggebruikers. 78 personen van deze groep werden lichtgewond, veertien slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en een voetganger en een motorrijder overleefden een ongeval niet. Hoewel het aandeel van zwaargewonde kwetsbare weggebruikers met vier procent gedaald is ten opzichte van 2017, blijft deze groep weggebruikers extra aandacht vragen.

De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (56 procent).

De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. Bijna de helft van hen werd zwaargewond. Bij de bromfietsers lag dit percentage op vijftien. Eén op de acht fietsers werd zwaargewond.

Rijden onder invloed

Negentien verkeersongevallen met gewonden (tien procent) werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De overgrote meerderheid (72 procent) van deze bestuurders waren mannen. 74 procent was tussen de 20 en 50 jaar. De leeftijdsgroep '30 jaar – 50 jaar' was goed voor 53 procent, gevolgd door de jongeren (20 – 30 jaar) met 21 procent.

Controles blijven nodig

Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote 'killers' in het verkeer. De politiezone zal haar veelvuldige controles onverminderd verderzetten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert verder in meer trajectcontroles. De politiezone startte eind 2017 ook met een project, samen met diverse partners in veiligheid, om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen.