Dagen met mooi weer en topevenementen doen zomercijfers pieken. Met 1,5 miljoen recreatieve tochtjes langs het fietsknooppuntennetwerk werd het opnieuw een drukke fietszomer in de Kempen. Toerisme Provincie Antwerpen berekent de economische return van het fietstoerisme in juli en augustus op zo'n 14 miljoen euro.

De balans van de zomervakantie bij logies en attracties in de Kempen oogt wisselend: mindere cijfers bij recreatiedomeinen en buitenattracties maar positief voor musea en binnenattracties. Dagen met fraai weer en topevenementen vertalen zich meteen in hogere bezoekcijfers.

Fietszomer van 14 miljoen euro

Toerisme Provincie Antwerpen monitort het fietstoerisme in de regio aan de hand van acht digitale tellers, verspreid over het fietsknooppuntennetwerk in de Kempen.
De Kempense zomervakantie klokt af op ruim 1,5 miljoen recreatieve tochtjes langs het fietsnetwerk, 749.000 in juli en 797.000 in augustus. Topper was zondag 27 augustus, met een combinatie van schitterend weer en de fietsklassieker De Schakel. Die dag registreerde de fietsteller in Retie tussen 14 en 15 uur maar liefst 564 fietsers, de absolute uitschieter deze zomer. De top drie van de fietstellers met de beste resultaten ziet er als volgt uit: Retie (Postelsebaan), Turnhout (jaagpad Bels Lijntje) en Lier (Netedijk bij PIME).
Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: "Met een gemiddelde besteding van 9 euro per persoon per trip genereerde het Kempense fietstoerisme in de zomervakantie ruim 14 miljoen euro omzet. We hebben het voorbije jaar veel geïnvesteerd in de kwaliteitscontrole, de uitbreiding en de promotie van het fietsnetwerk Kempen maar de economische return van al die inspanningen is onmiskenbaar."

Logies en attracties: wisselende resultaten

De resultaten van logies, attracties en toeristische infokantoren ogen wisselend.
De 34 Kempense attracties die hun cijfers voor juli doorspeelden, noteerden samen 297.000 bezoekers tegenover 358.000 in 2016. De buitenattracties strandden op -20% maar de binnenattracties scoorden +21%. Rondvraag bij een tiental attracties leverde voor augustus een gelijkaardige conclusie op.

Na bemoedigende mei- en junimaanden - met betere resultaten dan de jaren voordien - varieerden de bezettingsgraden van de hotels tijdens de zomervakantie van status-quo tot licht positief. Bij de gastenkamers weerklinkt eenzelfde tendens.
Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: "We mogen besluiten dat het mooie weer van juni en eind augustus de wisselvallige periodes ertussen compenseert. Daarnaast spelen evenementen een cruciale rol. Zo hebben de collega's van Visit Lier een drukke zomer achter de rug door de Davidsfonds Zomerzoektocht, een van de populairste zomerevenementen in Vlaanderen. De impact van dergelijke topevenementen op het dag- en verblijfstoerisme is meteen zichtbaar."