U bent hier

“Steunzone” Turnhout mag rekenen op economische gunstregeling

Kempen regio
28.11.2014 - 22.22u
Door: Franky Van Leeuwen

Vandaag gaf de Vlaamse regering haar akkoord om de regio Turnhout bij de federale regering voor te dragen als ‘economisch ontwrichte regio’ in het kader van het relancepact van 15 mei 2014. Bedrijven die zullen investeren in de Kempen en hierdoor nieuwe arbeidsplaatsen creëren, krijgen voortaan een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 25%. “Deze relancemaatregel is van kapitaal belang en stemt ons uitermate tevreden”, zeggen Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Grobbendonk) en Kamerlid Frank Wilrycx (Merksplas), beiden van open Vld.

PACT TUSSEN FEDERALE EN GEWESTREGERINGEN VOOR ECONOMISCH HERSTEL

Op 15 mei 2014 werd een pact gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en gewesten voor meer competitiviteit, werkgelegenheid en relance. De maatregel kwam er naar aanleiding van enkele grootschalige collectieve ontslagen zoals bij Philips en Ford Genk. Het doel is voornamelijk financiële gunstmaatregelen toe te staan aan bedrijven die werk creëren in zwaar getroffen regio’s. Het Vlaamse gewest mag 4 regio’s erkennen en dient hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Federale regering. Vandaag werden zo Turnhout en Genk erkend.

Martine Taelman:” De regering nam in mei reeds de principiële beslissing om Limburg en Turnhout voor te dragen als steunzone, maar maakt het met de erkenning vandaag officieel. Het stemt mij uitermate tevreden want dit maakt investeringen en jobcreatie in onze regio veel aantrekkelijker voor ondernemers. De Kempen kan het gebruiken.”

Frank Wilrycx: “Ik vernam in de kamer al dat de samenwerkingsovereenkomsten in volle voorbereiding zijn en zal er op aandringen om ze zo snel mogelijk aan de regering voor te leggen. We willen dat deze maatregel geen dode letter blijft maar effectief snel geactiveerd wordt.”

TURNHOUT ZWAAR GETROFFEN

De stad Turnhout werd de voorbije jaren zwaar getroffen door collectieve ontslagen. Alleen al de ontslagen bij Philips Innovative Applications (354) en Heinz Belgium (157) zijn samen goed voor meer dan 500 ontslagen. Binnen een straal van 5 km rondom de Philips-site vielen niet minder dan 605 collectieve ontslagen te betreuren tussen juli 2012 en april 2014. Gezien de omvang en de impact van de ontslagen in de regio Turnhout, wordt voorgesteld een maximale steunzone te voorzien en de mogelijkheid voor ondersteuning van investeringen voor alle bedrijven op bedrijfsterreinen binnen een straal van 40 km rondom de Philips-site. Dat deint uit tot Antwerpen, Mechelen en Limburg.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto