Lokaal bestuur Herenthout en de vzw Herenthout Karnavalvereniging Peer Stoet hebben in nauwe samenwerking een overeenkomst gesloten voor de verhuur van site Verheyen in de Molenstraat en het huidige stoetmagazijn in de Kloosterstraat.

Lokaal bestuur Herenthout ging op zoek naar een nieuwe invulling voor site Verheyen. Voor de stoetvereniging zou het een meerwaarde zijn om zich te kunnen huisvesten op deze locatie, in het centrum van de gemeente en op het parcours van de stoet. Ook de zichtbaarheid van de vereniging op deze locatie is een pak groter.

De stoetvereniging kan de gebouwen van site Verheyen kosteloos huren van de gemeente. In ruil hiervoor kan de gemeente het huidige stoetmagazijn kosteloos huren. Het stoetmagazijn zal dienstdoen voor Heemkring Sandelyn. Hun collectie zit nu nog op verschillende gemeentelijke locaties en kan hier worden samengebracht.

Door het verhuizen van Heemkring Sandelyn komt dan weer de pastorij vrij. Er wordt volop onderzocht of op termijn hier het jeugdhuis kan worden in ondergebracht.

De stoetvereniging kreeg officieel de sleutel uit handen van schepen van cultuur Machteld Ledegen, in bijzijn van schepen Willy Torfs en Maurice Helsen.

Er zijn momenteel nog renovatie- en aanpassingswerken nodig. Deze werken zullen uitgevoerd worden door de stoetvereniging. Hiervoor krijgen zij een projectsubsidiebedrag van 150.000 euro.