U bent hier

Stofzuigers in de strijd tegen de eikenprocessierups

Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen
29.06.2020 - 15.22u
Door: Lex Verellen

Door het grote aantal rupsen en de vele recreanten in de natuur, ziet provincie Antwerpen een sterke stijging in de overlast door de eikenprocessierups. Gemeenten staan steeds meer zelf in voor de bestrijding, en dat vraagt bijkomende ondersteuning.

De provincie lanceerde daarom opnieuw een ondersteuningspakket voor gemeenten, met gratis communicatiemateriaal en een demomoment industriële stofzuigers.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur: "De provincie volgt de verspreiding en de ontwikkeling van de rupsen op het terrein en we staan in contact met de gemeenten, Civiele Bescherming en brandweer.

Zo kunnen we snel reageren wanneer gemeenten en aannemers de overlast niet meer de baas kunnen. Gemeenten kunnen intussen rekenen op een uitgebreid ondersteuningspakket, waaronder een demonstratiemoment over industriële stofzuigers om rupsen en nesten weg te zuigen.

Dankzij deze ondersteuning kunnen gemeenten de overlast op een zo efficiënt en ecologisch mogelijke manier aanpakken."

Kathleen Verstraete, provinciaal expert eikenprocessierups, licht de bijkomende ondersteuningsmaatregelen toe: "Gemeenten en aannemers worden steeds meer geresponsabiliseerd om de rupsen zelf te bestrijden.

Pas wanneer de hinder te groot is, kunnen ze de brandweer of Civiele Bescherming inschakelen. Zo blijven de aannemers beschikbaar voor burgers die overlast ervaren op hun grond.

Dit jaar verdeelden we al 542 informatieborden en 373 afzetlinten aan gemeenten en provinciale domeinen. Na de vormingen rond bestrijding, persoonlijke beschermingsmiddelen en het demonstratiemoment, volgt later nog een samenaankoop voor industriële stofzuigers.

We zetten ook collectieve inzamelplaatsen voor oude rupsennesten op. Zo kunnen gemeenten laagdrempelig en kostenefficiënt hun oude nesten binnenbrengen (bij een traditioneel verwerkingsbedrijf kan je pas nesten inleveren vanaf 1 ton)."

Europees project zoekt oplossing voor overlast eikenprocessierups in de natuur

De provincie streeft naar de meest ecologische vorm van beheer, waarbij de (gezondheids)impact tot een minimum beperkt wordt en de biodiversiteit behouden blijft.

“De eikenprocessierups is een inheemse soort, het is dus zeker niet de bedoeling om de rups uit te roeien. We willen de rupsen vooral beheren op plaatsen waar ze overlast veroorzaken voor burgers”, legt Kathleen Verstraete uit.

“Daarom zetten we in op natuurlijke beheertechnieken en starten we een proefproject om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen in te schakelen. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet, en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij.

Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voort te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups. Op verschillende testlocaties in Vlaanderen zal de omgeving aantrekkelijk gemaakt worden voor deze vijanden.” 

·         Voor veelgestelde vragen en het meldpunt eikenprocessierupsen, zie www.info-eikenprocessierups.be

·         Gemeenten vinden heel wat materiaal (leidraad bestrijding, lijst aannemers, presentaties vormingen, …) op www.info-eikenprocessierups.be > Bestrijding

·         Meer informatie over het LIFE-project rond ecologisch beheer van de eikenprocessierups lees je op www.info-eikenprocessierups.be > LIFE-project

·         Provincie Antwerpen zet in op het behoud van de biodiversiteit en ondersteunt de nationale campagne #samenvoorbiodiversiteit
Meer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto