U bent hier

Storm maart 2019 erkend als ramp

Mol
10.01.2020 - 19.57u
Door: Mark Jaspers

De storm en rukwinden die tussen 9 en 15 maart 2019 plaatsvonden zijn erkend als ramp. Dit betekent dat ook inwoners uit Mol een schadevergoeding kunnen aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. Dit kan online tot en met dinsdag 31 maart 2020 via https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen.

Dien je aanvraag bij voorkeur digitaal in via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Zo ben je zeker dat je aanvraag correct en volledig werd ingediend. Bijkomende informatie vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds

https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Woningverzekering

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico's) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking. Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

· goederen die geen eenvoudig risico vormen;

· goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, vooral:

o de niet-binnengehaalde oogsten;

o de levende veestapel buiten het gebouw;

o de bodem;

o de teelten;

o de bosaanplantingen;

· goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);

· openbare domeingoederen.

Meer info: Vlaams Rampenfonds, 02 553 50 10, rampenfonds@vlaanderen.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto