Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strategische ateliers in Herentals : 'Flopperdeflops, de verdere afgang van een coalitie'

AC
Het is officieel: de strategische ateliers in Herentals zijn méér een complete flop. Hoewel nog altijd niemand het zo durft te benoemen.  Vanavond kon je een geanimeerde gemeenteraadscommissie (kijk vanaf 46'45) volgen waarin de 'evaluatie van de strategische ateliers' aan bod kwam.  
 
Deze strategische ateliers waren nog een hersenspinsel van N-VA/CD&V bij de aanvang van deze legislatuur in 2019.  Met CD&V-schepen Jan Michielsen en de met de noorderzon verdwenen ex-schepen Yoleen Van Camp (N-VA) op kop, en haar partij.  Ze gingen de afgelopen 5 jaar voor 'verandering'.  Wat?
 
Die is er nooit gekomen, integendeel.  Chaos, spanningen in het verenigingsleven, massa frustraties, desinformatie richting de burger.  

 

Bart Wynants, gewezen voorzitter van de cultuurraad is boos : "Omdat ik tot 2020 gemotiveerd lid was van de cultuurraad, 1 van de 14 adviesraden die destijds zonder veel boe of ba aan de kant werden geschoven om plaats te ruimen voor deze nieuwe vorm van participatie, was ik natuurlijk wel benieuwd naar het resultaat van deze evaluatie."
 
De evaluatie
 
"Veel positief viel er vanavond in elk geval niet te vertellen.  Het strategisch atelier WELZIJN is sinds 2021 niet meer samengekomen en heeft nooit een advies gegeven.
Het strategisch atelier STADSONTWIKKELING is in 2022 voor de laatste keer samengekomen en heeft 1 advies gegeven.
Het strategisch atelier VRIJE TIJD komt nog steeds samen, heeft in al die jaren 2 adviezen gegeven, stelt momenteel een memorandum op en organiseert en organiseerde vooral verenigingsavonden in de hoop om zo terug een band te krijgen met de Herentalse verenigingen, die bij de opstart van het atelier bewust stiefmoederlijk werden behandeld: het reglement vermeldt immers uitdrukkelijk dat het atelier moet bestaan uit "minimaal 50% geïnteresseerde en betrokken burgers die geen erkende vereniging vertegenwoordigen."
 
Reacties beperkten zich tot: "er zijn wel verbeterpunten", "we moeten leren uit onze fouten", "we moeten leren uit het traject dat we hebben afgelegd" ... Ik herinner me vooral hoe Peter Verpoorten het verwoordde op de gemeenteraad van oktober 2019: "Jullie kappen een bos volledig om en hopen maar dat er weer iets gaat groeien."
 
"Mijn gedacht!"
 
"Al mijn respect voor de leden van de ateliers die er vaak veel tijd en moeite hebben ingestoken (en nog steeds doen) om er toch iets van te maken.
Maar aan iedereen die het oude systeem zonder overleg heeft afgeschaft en vervangen, iedereen die dacht het beter te weten, maar elke vorm van engagement mistte, iedereen die dit voorstel zonder weerwoord of zonder naar kritische stemmen te luisteren heeft goedgekeurd: als het de bedoeling was om elke vorm van advies af te schaffen, proficiat dan, knap gedaan!
Als dit niet de bedoeling was... ja wat dan?
 
Zwart op wit
 
Ik kopieer hier nog even een stukje tekst uit het rapport "Transitie Adviesstructuur Herentals" van VormingPlus Kempen en geef hierbij nog enkele bedenkingen vanuit mijn ervaring met hoe het eraan toe ging in een van de oude raden, de cultuurraad.
 
Uit het "Vooraf" van het rapport
 
"De stad deed een uitgebreide evaluatie van de huidige adviesradenwerking. Deze mondde uit in een analyse met volgende vaststellingen:
1. Er zijn te veel adviesraden (nl. 13 + 1). Dat brengt onnodige kosten en tijdsbesteding met zich mee.
2. Er zijn te veel oneigenlijke adviesraden: zij geven geen advies, maar organiseren enkel activiteiten. Dit zorgt voor oneerlijke en oneigenlijke subsidiëring tov andere verenigingen. 0 % van de voorziene budgetten wordt effectief besteed aan het funderen of inwinnen van advies.
3. De adviesraden zijn qua samenstelling niet divers en niet (meer) representatief.
4. Het geleverde advies is soms van onvoldoende inhoudelijke kwaliteit. Het is niet altijd vatbaar voor beleid.
Belangrijke nuance: niet elke vaststelling gaat op voor elk(e) specifiek(e) advies(raad). Toch zijn het algemene knelpunten die regelmatig terugkomen.
 
Bedenkingen hierbij
 
Bij punt 2: drie strategische ateliers organiseerden deze legislatuur 3 adviezen, er was geen enkel spontaan advies, en bij het overblijvende SA zijn er blijkbaar géén plannen meer voor verdere adviezen in deze legislatuur.  
 
In de vorige legislatuur gaf de cultuurraad alleen al 27 adviezen, waarvan het grootste deel spontaan.
 
Bij punt 3:  twee strategische ateliers hielden het voor bekeken. Bij het SA vrije tijd is de opkomst op vergaderingen bedroevend (gebaseerd op de verslagen): gemiddeld minder dan 50% en nooit meer dan 66%. Het verloop van leden is groot, vooral bij de leden die geen vereniging vertegenwoordigen.
 
Het bestendig bureau van de cultuurraad bestond, zonder dat er hiervoor betuttelende regeltjes waren, uit exact 50% leden vanuit de verenigingen en 50% leden die niet met een specifieke vereniging gelieerd waren. De opkomst bij de vergaderingen lag steeds tussen de 75% en 100%!"
 
Héél erg jammer
 
"Ik heb hier al vaak over geklaagd en ik heb al bijna even vaak gezegd dat het nu de laatste keer zou zijn, maar ik kan het niet laten, omdat het allemaal zo frappant en zo fout is wat hier in Herentals is gebeurd en omdat iedereen die er iets aan had kunnen doen, dit allemaal zomaar heeft laten gebeuren.
 
Ik zag het van bij aanvang niet echt zitten met die strategische ateliers, vooral omdat ze niet uit waardering, maar uit afkeuring zijn opgericht, maar ik had toch stiekem gehoopt dat ik ongelijk zou krijgen.
 
In al mijn uitlatingen hierover - geschreven en mondeling - heeft niemand mij ooit tegengesproken en vaak werd wat ik zei zelfs uitdrukkelijk bevestigd, maar toch werd er niets bijgestuurd.
En dat vind ik gewoon heel erg jammer", besluit een teleurgestelde Bart Wynants. (gv)
AC

Deel dit artikel