U bent hier

'Strategische ateliers' van start : wat?

Herentals
13.02.2020 - 00.38u
Door: Herman Gezelle

Vanavond gingen de strategische ateliers van start. 'Strategische ateliers, dat is op het vlak van participatie en burgerinspraak een nieuwe uitdaging voor zowel de stad als de bewoners.'

Een 70-tal kandidaten gingen in op de open oproep van het stadsbestuur en werden door de gemeenteraad aangeduid.

'Meer dan een derde van de leden zijn echt nieuwe krachten. Zij worden aangevuld met leden vanuit de verschillende voormalige adviesraden. Deze burgers engageren zich er voor om inspraak en participatie voor hun medeburgers te organiseren, zodat de stad betere en meer gedragen beslissingen kan nemen', klinkt het bij het lokaal bestuur.

Hoe werkt het?

'De focus van de strategische ateliers ligt bij het organiseren van advies, maar ze kunnen ook zelf advies formuleren. Ze doen dit voor de thema's zorg en welzijn, vrije tijd en stadsontwikkeling. De ateliers bepalen zelf hoe en wanneer er advies gevraagd wordt. Dat kan op vraag van het bestuur, maar ook op eigen initiatief.'

Wat vooraf ging

'Herentals telde 13 adviesraden. Deze adviesraden gaven de stad advies over onder meer cultuur, sport, jeugd, senioren, omgeving en mobiliteit. Het stadsbestuur heeft deze werking in 2019 geëvalueerd. Samen met de huidige adviesraden en andere geïnteresseerden ging de stad op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om tot een hernieuwde, frisse adviesstructuur te komen.'

Wordt vervolgd.

U vindt info op www.herentals.be/atelier.  Foto's VJ/ N.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto