Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Streekplatform Kempen : 'Prioritaire dossiers voor volgende regeringen'

Kempenmemorandum sprekers
Investeer in openbaar vervoer, de nucleaire zone Dessel-Mol-Geel en ook in de innovatieve bedrijven. Het zijn maar drie van de 21 voorstellen van het Streekplatform Kempen voor de volgende Vlaamse én de Federale regering.
 
Streekplatform Kempen omvat o.a. ook de lokale besturen van Heist-op-den-Berg en Nijlen, de provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners én regionale stakeholders, inclusief zorgorganisaties zoals Welzijnszorg Kempen (de Kempense OCMW’s) en Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK), alle politiezones, en onderzoekscentra VITO en SCK.
 
Samen willen ze de Kempen er de komende jaren sociaaleconomisch sterker maken. Daarom bundelden ze al hun voorstellen in een bijzonder omvangrijk dossier: het Kempenmemorandum.
 

Enkele hoofddoelen

Een van die voorstellen is het uitbouwen van het openbaar vervoer in de Kempen. Verder nog is investeren in de nucleaire zone van de Kempen. Die is in totaal 8 km2  groot, verspreid over Geel, Dessel en Mol. 

SCK is een van de bedrijven die behoort tot de innovatiecampus van de Kempen: Campus Campina. Extra investeren in innovatieve bedrijven blijft heel belangrijk voor de toekomst van de regio. 

Ward Kennes, burgemeester Kasterlee en voorzitter Streekplatform: "Samen met partners bundelden we prioritaire streekdossiers in een Kempenmemorandum voor de volgende Vlaamse en federale regering. Het gaat bijvoorbeeld over investeren in Kempense innovatiemotoren, werk maken van betrouwbare treinen, wegwerken van achterstanden in het ziekenhuisaanbod en geestelijke gezondheidszorg… We hopen dat partijen en formateurs de beleidsaanbevelingen ter harte nemen en hier mee aan de slag gaan bij opmaak van het regeerakkoord voor de volgende legislatuur. Zo investeren we samen in een sterke Kempense regio.”  

De ondertunnelingen van het spoor in Herentals moeten samen met de heraanleg van de stationsomgeving in de budgetten van de meerjarenplanning worden opgenomen”, vervolgt voorzitter Ward Kennes.

Andere prioritaire mobiliteitsdossiers blijven de aanleg van ventwegen op de Antwerpseweg Geel, de herinrichting van het deel van de Molseweg tussen de Geelse Ring en de Molse Zuiderring, en de herinrichting van de kruispunten op de Geelse Ring in de omgeving van IOK en Thomas More Hogeschool. Ook de aanleg van veilige op- en afrittencomplexen op de E34 in Turnhout staat hoog op het Kempense to-do-lijst."  Foto's W. Kennes/N.

 

Streekplatform Kempen

Streekplatform Kempen

Ward Kennes Kempenmemorandum

Ward Kennes Kempenmemorandum

Streekplatform Kempen

Streekplatform Kempen

Kempenmemorandum sprekers

Deel dit artikel