Minister van Volksgezondheid Maggie De Block neemt enkele maatregelen om alcoholmisbruik aan te pakken. Zo komen er strengere regels voor alcoholgebruik bij jongeren.

De Block vindt dat de onderhandelingen met de andere regeringen over een groot alcoholplan te traag gaan. Daarom neemt ze nu al enkele maatregelen.

'Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid', zegt De Block.

Maatregelen

Winkels en horecazaken zijn volgens de minister niet altijd op de hoogte van wat ze precies aan jongeren van 16 tot 18 jaar mogen verkopen. Daarom verduidelijkt ze de regels. Enkel bier en wijn zijn voor die leeftijdsgroep toegelaten. Alcoholische aperitieven zoals porto en vermout zijn dat niet.

Er komen meer controles op de leeftijdssloten van drankautomaten. De overheid gaat ook strenger toezien op reclame voor alcoholhoudende producten, gericht op minderjarigen. De boetes voor inbreuken op de reclameregels gaan omhoog.

Er moet een sensibiliseringscampagne en extra vormingen komen voor zorgverstrekkers om zwangere vrouwen nog beter in te lichten over de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap, maar ook voordien en tijdens de periode van de borstvoeding.

De liberale minister wil via overleg met de sector een etiket invoeren dat de minimumleeftijd vermeldt. Op de spoeddiensten zullen daartoe opgeleide mensen komen om snel problematisch alcoholmisbruik op te sporen en te behandelen.

Maatregelen die al in gang werden gezet, zijn de verhoogde accijnzen op alcohol en de aanwerving van 12 extra controleurs bij de FOD Volksgezondheid. (belga)