"We zullen de studenten van Reuzegom, die de uit de hand gelopen studentendoop in Vorselaar organiseerden, ter verantwoording roepen, maar de absolute prioriteit ligt momenteel bij de ondertekening van het doopcharter door alle studentenclubs."

Dat stelt de Leuvense rector Luc Sels vrijdag vanuit Tokio in reactie op het feit dat een KUL-student uit Edegem woensdagavond in kritieke toestand geraakte tijdens een door de studentenclub Reuzegom georganiseerde doop.

Het charter met betrekking tot dopen dateert van 2013 en werd opgesteld in overleg met de Leuvense studenten, politie en onderwijsinstellingen.

Het werd ondertekend door alle studentenverenigingen die lid zijn van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, maar de naar schatting vijftien à twintig andere c lubs weigeren dit ondanks een nieuwe poging een jaar geleden onder impuls van rector Luc Sels.

Het charter vertrekt van principes met betrekking tot menselijke waarden en en legt richtlijnen op zoals het niet gebruiken van dieren en dergelijke. Het draaiboek dient ook op voorhand voorgelegd te worden aan de politie.

"We zijn over het doopcharter al een jaar tevergeefs samen met de politie aan het onderhandelen met de studentenclubs die niet tot de KU Leuven behoren zoals Reuzegom en die tot dusver weigeren dit te ondertekenen. We kunnen ze niet dwingen de spelregels na te leven, maar willen naar aanleiding van dit feit de druk opnieuw opvoeren.

Dat is in dit verband momenteel onze absolute prioriteit. Er is hierover contact opgenomen met het Leuvense Seniorenconvent dat deze studentenclubs overkoepelt", aldus Luc Sels. (Belga)