De KU Leuven is bereid de schorsing van een student, die betrokken was bij de fatale studentendoop van studentenclub Reuzegom, op te heffen mits die een taak op zich neemt waaruit blijkt dat hij op een pedagogische manier omgaat met deze ernstige feiten.

Dat meldt zijn advocaat Tom Peeters. Het betreft een van de studenten die op 5 december vorig jaar in Vorselaar "gedoopt" werd, samen met de 20-jarige Sanda Dia, die hierbij om het leven kwam.

De bewuste student was één van de 18 die zich na feiten in het kader van een tuchtprocedure aan de KU Leuven moesten verantwoorden voor deelname aan deze studentendoop. Vicerector Chantal Van Audenhove motiveerde nadien de beslissing om deze student te schorsen tot het einde van het academiejaar door te wijzen op het feit da t hij tijdens de tuchtprocedure geen afstand nam van het bewuste doopritueel.

Tom Peeters meldde nadien dat dat wel degelijk het geval is en dat de student verkeerd begrepen werd. Hij kondigde toen ook aan tegen de schorsing in beroep te gaan bij het Gemeenschappelijk Bureau van de KU Leuven.

"Deze beroepsinstantie blijft zijn deelname aan dit doopritueel beschouwen als een tuchtfeit, maar is bereid de schorsing teniet te doen als de student een pedagogische taak op zich neemt in de vorm van vrijwilligerswerk. Hij moet tegen woensdag een voorstel doen.

De KU Leuven zal op 23 april beslissen of ze ermee akkoord gaat. Het aantal uren is niet gespecificeerd, maar wij gaan uit van 30 uur. De taak moet tegen eind 2019 uitgevoerd zijn. We gaan akkoord met deze beslissing, want dit is een verantwoorde manier om een streep te trekken onder dit dossier", aldus Peeters. (belga)