Na het Meisjesseniorenkonvent heeft maandag nu ook het Seniorenkonvent van de jongensclubs het Leuvense charter voor studentendopen ondertekend. In een mededeling reageert rector Luc Sels heel tevreden.

"Ik hoop dat hierdoor de mensonterende en gevaarlijke activiteiten van december 2018 nooit meer herhaald worden", zegt Sels. Op 5 december kwam de 20-jarige Sanda Dia om tijdens een studentendoop van Reuzegom in Vorselaar.

In tegenstelling tot de faculteitskringen weigerden de studentenclubs jarenlang om het doopcharter te ondertekenen. Enkele dagen na de fatale studentendoop van Reuzegom beloofden beide konventen aan Sels dat ze het doopcharter zouden naleven, maar op de deadline van 1 maart bleek dat het Seniorenkonvent (dat 27 clubs vertegenwoordigt) in tegenstelling tot de meisjesclubs het charter nog steeds niet had ondertekend.

Het Seniorenkonvent gaf te kennen dat het met eigen voorstellen voor de dag wou komen. Sels maakte echter meteen duidelijk dat er over het doopcharter niet meer onderhandeld zou worden. Het konvent legde zijn voorstellen maandag voor aan de rector.

Uit de mededeling die de KU Leuven maandagavond verspreidde blijkt "dat de interne regels, die de jongensclubs met enkele oud-leden hadden opgesteld, heel dicht aansloten bij het algemeen geldende doopcharter".

"Mede om die reden hebben de vertegenwoordigers van het Seniorenkonvent ook dit charter vandaag ondertekend. De eigen interne regels, die het konvent opstelde, geeft aan dat het hen menens is", aldus de universiteit.

Ook Sels zegt ervan overtuigd te zijn dat de clubs "concrete stappen willen zetten met oog op veiligheid en respect".

In een reactie laat het Seniorenkonvent weten dat zijn studentenclubs met de ondertekening van het charter en het intern reglement "duidelijk willen maken dat geen enkele vorm van vernedering kan en mag gebeuren binnen de clubs".

"We engageren ons om respectvol om te gaan met alle schachten en met de omgeving tijdens de doopactiviteit". Dat de ondertekening enige tijd aansleepte "heeft uitsluitend te maken met het feit dat het doopcharter in overleg met de achterban diende vertaald te worden in een intern reglement voor de clubwerking zodat de tekst op lange termijn impact blijft hebben".

Het intern reglement stipuleert overeenkomstig het charter "dat de doopactiviteit op voorhand meegedeeld wordt en toestemming gevraagd wordt bij de stad of KU Leuven als deze plaatsvindt in de openbare ruimte of universitaire lokalen", klinkt het.

"Benadrukt wordt dat er respect moet zijn voor medemensen, fauna en flora, openbare orde... Schachten kunnen nooit gedwongen worden tot overmatig drankgebruik en de schachtenmeester blijft steeds nuchter". Er werden ook zaken toegevoegd zoals het mee volgen van de doop door de peter van de schacht, het bijhouden van allergieën en verwijzingen naar de tradities uit de Clubcodex. (Belga)