Erasmus : 'Als school voor nijverheid en techniek voor de toekomst verleggen we voortdurend onze grenzen. We staan open voor vernieuwing en innovatie en we willen onze leerlingen optimale kansen bieden en hen betrekken bij nieuwe projecten en uitdagingen. Sinds dit schooljaar organiseren wij buitenlandse stages voor onze leerlingen. Deze stages kaderen in het Erasmus+ programma, een Europees programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport.

Onze leerlingen krijgen d.m.v. de stages de kans om in de bedrijfswereld kennis op te doen inzake de meest geavanceerde technieken en toepassingen. Ze kunnen er hun opgedane schoolkennis omzetten in praktijk. Het feit dat onze leerlingen hun stage in het buitenland doen, biedt bovendien een enorme meerwaarde.

Bedrijfscultuur

'Ze kunnen er kennismaken met een andere bedrijfscultuur, ze zullen methodes aangeleerd krijgen die in Belgische bedrijven niet aan bod komen. Het zal hen ook een bredere kijk op de wereld geven en het zal voor hen een extra troef zijn als zij zich later op de arbeidsmarkt zullen begeven.

Tijdens de stage worden zij uitgedaagd om de nodige zelfdiscipline aan de dag te leggen en te tonen dat zij in staat zijn zelfstandig in het leven te staan. Zij zullen de kans krijgen zich te oefenen in een vreemde taal, de opgedane ervaring zal hen ongetwijfeld stimuleren in hun communicatieve en sociale vaardigheden.

Ierland 2016

'Dit schooljaar hebben 2 leerlingen van 6 Houttechnieken en 2 leerlingen van 6 Mechanische vormgevingstechnieken 2 weken stage gelopen bij Reynaers Ierland. Zij waren er ingeschakeld in het productieproces van aluminium ramen en beslag en hebben er kunnen proeven van de bedrijfscultuur in al zijn facetten. Gedurende de stageperiode verbleven de leerlingen in een Ierse cottage in Enniscorthy.

Ze deden er zelf hun inkopen en zorgden dat er lekkere maaltijden op tafel verschenen. Elke dag maakten zij per fiets de verplaatsing naar de fabriek. Hun ervaringen schreven zij neer in een blog en dagelijks werden foto’s doorgestuurd zodat het thuisfront het hele verhaal op de voet kon volgen.'

Sint-Lambertusinstituut Heist-op-den-Berg