Spreken is goud, zwijgen is out. Nieuw gezelschapsspel leert verpleegkundigen omgaan met seksualiteit bij 65-plussers in een chronische zorgsetting
Turnhout – donderdag 28 juni – 13 tot 14 uur

Vier studenten Verpleegkunde van Thomas More in Turnhout lieten zich voor hun bachelorproef niet afschrikken door het taboe dat er nog rust op seksualiteit bij 65-plussers en vooral bij ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven. Veel verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in een WZC weten niet hoe ze ermee moeten omgaan en fietsen in een grote boog rond vragen over het thema heen.

Het onderzoek van de studenten toont aan dat de houding van verpleegkundigen t.o.v. seksualiteit een grote impact heeft op het welbevinden van de 65-plussers. En dus ontwikkelden ze een gezelschapsspel om op interactieve wijze het bewustzijn, de kennis en de vaardigheden van de (student)-verpleegkundigen te vergroten.

Met denk-, doe- en discussieopdrachten worden kennis en bewustzijn met betrekking tot seksualiteit bij 65-plussers in een chronische zorgsetting gecreëerd.

Zwijgen is nog niet out

Wendy Aernouts, Jolien Heusdens, Jill Peeters en Ellen Deckx wisten uit de vakliteratuur dat er nog vaak stereotiep gedacht wordt over seksualiteit op oudere leeftijd. Verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers weten er niet veel over en veronderstellen dat seksualiteit voor ouderen geen prioriteit is.

De senioren voelen dat er weinig openheid is om erover te praten en zwijgen dan maar. Nochtans heeft onderzoek meer dan eens de relatie tussen seksueel welbevinden en algemene kwaliteit van leven aangetoond.

De vier studenten beslisten om hun bachelorproef aan het thema te wijden en gingen op zoek naar een antwoord op de vraag hoe men verpleegkundigen kan helpen om communicatie rond seksualiteit bij 65-plussers in een chronische zorgsetting te optimaliseren.

Leren spreken (is goud)

De studenten stelden o.a. vast dat de houding van het verplegend personeel vooral te maken heeft met een gebrekkige kennis van seksualiteit bij 65-plussers en het gemis aan vaardigheid om er met patiënten over te spreken. Bovendien is er in veel zorginstellingen geen beleid hierover, terwijl een duidelijk beleid het personeel concrete richtlijnen en handvaten geeft.

Bewustwording en kennis, dat is wat het verplegend personeel nodig heeft. Aangepaste training moet het voor verpleegkundigen makkelijker maken om seksualiteit aan te kaarten. En daarvoor ontwikkelden de studenten een nieuw educatief spel dat zowel in zorgopleidingen kan gebruikt worden als door teams van verpleegkundigen die al aan het werk zijn.

Een spelbord, dobbelstenen, pionnen, opdrachtkaarten voor doe-, denk- en discussieopdrachten,... de studenten hebben het allemaal voorzien. Het spel heeft uiteindelijk maar één doel: de levenskwaliteit van de 65-plusser in een woonzorgcentrum verhogen en het verblijf er aangenamer maken.
De minister heeft belangstelling

De studenten wisten met hun eindwerk al de aandacht te trekken van vzw Aditi, Sensoa en van het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ze hebben een uitnodiging op zak om hun gezelschapsspel op het kabinet van de minister te gaan voorstellen. Aditi is een advies- en informatiecentrum over seksualiteit en handicap en/of seksualiteit en ouderen. Aditi bekijkt of en hoe het spel in het vormingsaanbod van de vzw kan opgenomen worden.

Als dat concreet wordt, zal ook Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid "Spreken is goud, zwijgen is out" mee promoten. In afwachting daarvan stellen de studenten hun onderzoek en hun educatief spel voor aan de pers.

Praktisch

• Spreken is goud, zwijgen is out: educatief spel rond seksualiteit bij 65-plussers
• Persmoment | donderdag 28 juni van 13 tot 14 uur
• Thomas More, Campus Blairon 800, 2300 Turnhout