Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen onderzoeken het aantal COVID-19 besmettingen onder gezondheidswerkers in Belgische ziekenhuizen.

'Deze studie gaat na in welke mate gezondheidswerkers in ziekenhuizen in contact zijn gekomen met COVID-19.

Daarvoor volgen we gedurende 5 maanden 850 gezondheidswerkers op die representatief zijn voor het betrokken gezondheidskorps.

Deze studie wil een antwoord bieden op volgende vragen:

In welke mate komen COVID-19-infecties voor bij gezondheidswerkers, dus ook bij de mensen die enkel milde symptomen of geen symptomen hebben gehad?
In welke mate hebben gezondheidswerkers immuniteit/weerstand ontwikkeld voor COVID-19?

"Dit onderzoek zal meer inzicht geven over de verspreiding van COVID-19 onder de gezondheidswerkers in de Belgische ziekenhuizen", zegt Dr. Els Duysburgh, epidemiologe bij Sciensano en coördinator van de studie.

"We zullen nagaan hoe die situatie de komende 5 maanden evolueert. Dat moet ons ook meer leren over het effect van de beschermingsmaatregelen die in de sector worden toegepast."

Wat wordt er precies onderzocht?

In de studie zal de blootstelling aan COVID-19 op 2 manieren worden onderzocht:

"Enerzijds kijken we of de deelnemers op het moment van de test al dan niet drager zijn van het virus. We weten immers dat het virus bij veel mensen eerder milde symptomen geeft, of zelfs geen.

Daarnaast gaan we ook kijken of de deelnemers antilichamen tegen het virus in hun bloed hebben, wat wijst op een eerdere infectie met COVID-19", verduidelijkt dr. Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano.

"Als we antilichamen vinden, doen we ook een test waarmee we de hoeveelheid antilichamen meten die in staat zijn om het virus onschadelijk te maken bij die persoon", licht Prof. Kevin Ariën van het ITG verder toe.

"Dat zegt dus iets over de kwaliteit van de antilichamen en of de persoon immuniteit heeft opgebouwd tegen de ziekte.

Die informatie is belangrijk, want hoe meer mensen immuniteit opbouwen tegen COVID-19, hoe groter de kans dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt."

"De analyse van deze resultaten, samen met een vragenlijst die de deelnemers invullen, moet ons in staat stellen een goed beeld te krijgen van de situatie bij het gezondheidspersoneel in de Belgische ziekenhuizen", aldus nog Dr. Duysburgh.