Volgens Kathleen Helsen (CD&V) moeten de studietoelagen in de toekomst automatisch toegekend worden. Ze vraagt aan de bevoegde minister daartoe maatregelen uit te werken. Vrijdag kreeg ze antwoord op haar parlementaire vraag. Kathleen Helsen: “Wie in aanmerking komt, moet automatisch school- en studietoelagen ontvangen. Alleen zo krijgen de meest kwetsbaren waar ze recht op hebben en wordt de financiële onderwijsdrempel gesloopt.” Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 het nieuwe decreet over studiefinanciering goed. Daardoor komen sinds het schooljaar 2007-2008 meer gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage in het secundair en een studietoelage in het hoger onderwijs. Sinds het schooljaar 2008-2009 is ook een aanvraag mogelijk voor kleuters, kinderen in de lagere school en leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs.Kathleen Helsen: “De voorbije jaren leverde de Vlaamse overheid heel wat inspanningen om bij de betrokken doelgroepen het aanvragen van school- en studietoelagen kenbaar te maken en te stimuleren. Toch is het een feit dat vandaag nog heel wat mensen die in aanmerking komen, geen aanvraag indienen.”Het Vlaams parlementslid pleitte de voorbije jaren meermaals voor een automatische toekenning van de school- en studietoelagen. De vorige minister van Onderwijs startte een project waarbij de potentiële rechthebbenden een vooraf ingevuld formulier ontvangen dat ze vervolgens kunnen bevestigen of zo nodig wijzigen. Kathleen Helsen stelt vragen bij de complexiteit van die procedure: “Precies die mensen die dit het hardst nodig hebben, mislopen de financiële tegemoetkoming door de administratieve rompslomp. Ook de keuze voor digitalisering maakt dat het doel wordt gemist. Velen van de meest kwetsbaren beschikken niet over een computer.”In antwoord op haar parlementaire vraag stelde de minister van Onderwijs vandaag dat hij tegen het einde van deze legislatuur tot een volwaardige automatische toekenning wil komen. Hij vroeg zijn administratie om een stand van zaken, om zo de automatisering bij te sturen en voort te zetten.Kathleen Helsen: “Ik hoop dat de minister het meent. Door te kiezen voor de volledige automatische toekenning van school- en studietoelagen gaan we voluit voor de creatie van onderwijskansen."