[pic=5_1272314246.jpg][pic=5_1272314204.jpg][pic=5_1272314169.jpg][pic=5_1272314133.jpg]De stukspringende kasseistenen in het stadscentrum beroeren niet alleen de gemoederen in de Herentalse gesprekken, maar ook de stadsbestuurders.Het probleem verergert, stelt een aantal veiligheidsproblemen, en dwingt tot een aantal ingrepen op korte termijn, en tot een duurzame blijvende oplossing op lange termijn.Burgemeester Jan Peeters (sp.a): 'Op korte termijn is voorzien dat de aannemer Maris, die verantwoordelijk is voor de plaatsing en de levering van de kasseien, opnieuw de nodige vervangingen van de kapotte stenen komt doen.[b]Woensdag 5 mei: herstellingen[/b]'Dit zal gebeuren op woensdag 5 mei, dat is het engagement van deze aannemer, na herhaaldelijk en intensief aandringen vanwege de stad.Deze vervangende herstellingen door Maris zijn ondertussen al meer dan een jaar aan de gang. Het probleem van het systematisch stukspringen van de kasseien deed zich immers voor het eerst op grote schaal voor na de winter van 2008-2009, en toen werden met de aannemer de afpraken gemaakt tot systematische vervanging van de slechte kasseien. Sindsdien heeft Maris op aangeven van de stad (met lijsten en fotomateiaal als bewijsvoering) tot 5 keer toe kapotte stenen komen vervangen. Volgende herstelbeurt dus op 5 mei.Om een duurzame blijvende oplossing te vinden heeft de stad samen met de aannemers een wetenschappelijke expertise gevraagd aan het WTCB en het OCW, de twee wetenschappelijke labo's en expertisebureaus voor de wegenbouw. Zij zijn al met deze expertise gestart. Deze week werden staalnames op het terrein gedaan, en beschrijvende vaststellingen gedaan. De stad dringt erop aan dat de expertiseproeven nu snel uitgevoerd worden (daarvoor zijn 10 weken nodig), en het conclusierapport voor de zomer op onze tafel ligt. Deze expertise moet uitsluitsel geven over de onderliggende oorzaak van de problemen, en de aanbevolen methode om het op te lossen op een duurzame manier. Er is dus nog geen beslissing genomen over de definitieve oplossing. Bij de keuze van deze definitieve oplossing willen we immers niet alleen de technische zekerheid van de experts dat het probleem van de baan is, maar ook de nodige juridische garanties dat niet de Herentalse belastingbetaler, maar de in de fout gebleven aannemers/leveranciers de kosten betalen. Het is immers belangrijk te weten dat deze straten (op Hofkwartier na) nog steeds niet definitief opgeleverd werden, en dus nog onder de wetgeving op de overheidsopdrachten en de gebeurlijke verantwoordelijkheid van de aannemers vallen' aldus burgemeester Jan Peeters.Afwachten of het kasseiprobleem na de herstelling op 5 mei opgelost is.