Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Subsidies aan erkende verenigingen als hefboom om sociaal weefsel in Kasterlee te versterken

Twaalf subsidiereglementen voor erkende verenigingen in Kasterlee zijn vernieuwd en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2023.

Sinds 2022 zijn de nieuwe subsidiereglementen voor erkende Kastelse verenigingen van kracht. Van augustus tot en met oktober 2023 werd, samen met de afgevaardigden van de adviesraden, een evaluatie van deze nieuwe reglementen uitgevoerd en werden aanpassingen doorgevoerd. De gemeenteraad keurde in zitting van dinsdag 28 november deze 12 vernieuwde subsidiereglementen goed.

“We geloven dat deze aangepaste subsidies niet enkel individuele verenigingen ten goede zullen komen, maar ook de hele bevolking van Kasterlee”, vertelt schepen van sport Walter Van Baelen.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

Indexering van de subsidiebedragen:

Vanaf januari 2024 wordt voor de subsidiereglementen waar via criteria een subsidiebedrag wordt toegekend, een indexering toegepast om zo de continuïteit van de werking en de financiële gezondheid van de verenigingen te waarborgen.

Algemene ondersteuning aan verenigingen:

Twee subsidiereglementen die essentieel zijn voor de structurele werking van de verenigingen werden aangepast.

Subsidiereglement jeugdwerking:

Binnen het subsidiereglement jeugdwerking zijn de bedragen per lid gelijk getrokken voor de categorieën jeugdafdeling en de jeugdvereniging. De aanpassing van het bedrag is met terugwerkende kracht. Dit betekent dat verenigingen die in de categorie jeugdafdeling in 2022 en/of 2023 een subsidie ontvingen, het extra of bijkomend bedrag  automatisch uitbetaald krijgen in de loop van december.

Subsidiereglement vorming voor erkende verenigingen:

Vanaf 2024 wordt het subsidiebedrag per persoon per jaar opgetrokken van 100 naar 500 euro en met een maximum percentage van 75% i.p.v. 50%. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 6 maanden na de einddatum van de cursus.

Subsidiereglementen vakantieactiviteiten en kampwerking:

De nood aan kinderopvang in de schoolvakanties is groot. Kasterlee wil verenigingen financieel ondersteunen die helpen om deze behoefte in te vullen door vakantieactiviteiten en kampwerking voor kinderen en jongeren uit Kasterlee te organiseren. Daarom worden de bedragen per lid en niet-lid verhoogd. De aanpassing van het bedrag gebeurt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat verenigingen die in de categorie jeugdafdeling in 2022 en/of 2023 een subsidie ontvingen, het extra /bijkomend bedrag  automatisch uitbetaald krijgen in de loop van december.

Subsidiereglement verenigingsinfrastructuur voor niet-gemeentelijke en niet-OCMW verenigingsinfrastructuur:

Het aantal aanvragen tot 31 december 2025 wordt verdubbeld. Er kunnen dus maximaal twee aanvragen per categorie met een maximumbedrag van 10.000 euro per project aangevraagd worden.

“We willen alle verenigingen aanmoedigen om van deze subsidies gebruik te maken en om op deze manier het sociaal weefsel te versterken om ‘Goed voor elkaar‘ te zijn”, vertelt schepen van jeugd Rob Guns.  

“We kijken ernaar uit om samen met de verenigingen te werken aan het realiseren van een duurzame en positieve impact”, besluit schepen van cultuur Guy Van de Perre.

Een overzicht van alle aanpassingen vind je op de website www.kasterlee.be (onder vrije tijd / subsidies).

Deel dit artikel