Woonwijk Sint-Jan protesteert tegen komst van gevaarlijke hogedruk gasleiding vlak naast hun woongebied.

De inwoners van de woonwijk Sint Jan te Herentals (zo'n 750 gezinnen) stellen zich grote vragen over de veiligheid van hun leefomgeving als er een nieuwe pijpleiding van 1 meter diameter met aardgas onder hoge druk vlak naast hun huizen wordt gerealiseerd.  

Zij protesteren tegen de plannen van de exploitant Fluxys die in de nabije toekomst een heuse leidingsstraat van  meerdere pijpleidingen wil leggen in de bestaande bufferzone die gelegen is tussen het industriegebied Wolfstee en de woonwijk Sint-Jan op amper 50 meter van de straten Krakelaarsveld, Lange Eerselsstraat, Daalakker, Veldhoven, Herenthoutse weg, Kastanjelaan en Rietbroek. 

Zij denken daarbij aan de potentiele gevaren van zo'n omvangrijke gastransporten in het bijzonder aan de ramp in Gellingen waar enkele jaren geleden een enorme explosie van de ondergrondse gaspijplijn aan 24 mensen het leven heeft gekost en de recente gaslek in Rotselaar waar op het nippertje erger werd voorkomen.  

Reeds meer dan een jaar worden de eigenaars van de aanpalende gronden naast de talud van de oude spoorweg Aarschot-Herentals onder druk gezet om een ondergrondse doorgang te verlenen voor de nieuwe pijplijn.

 De nieuwe leidingsstraat zou nodig zijn om de industriele bedrijven en elektriciteitscentrales gevestigd in de provincie Limburg van  voldoende aardgas te voorzien en om de steeds stijgende vraag naar aardgas in de oostelijke buurlanden (zoals Duitsland) te bevoorraden.  

De actiegroep 'Veilig Veldhoven' en het buurtcomité 'KWB-Sint Jan',  roepen alle bewoners van de woonwijk op schriftelijk bezwaar in te dienen tegen het voorgestelde tracé en te eisen dat de hogedruk gasleiding veel verder van de woonwijk wordt gelegd en dat de bestaande bufferzone in zijn huidige ongerepte staat wordt gevrijwaard.

  Temeer daar er een alternatief en veiliger tracé mogelijk is en dit ten oosten van het centrum van Herentals. Dit traject loopt een honderdtal meter door het beschermd natuurgebied het 'Olens Broek'. 

Toch vinden de actiegroep en het buurtcomité dat de overheid moet kiezen tussen de minst gevaarlijke situatie en de kleinste impact op de leefomgeving van de bewoners zodat de risico's voor de mensen in de onmiddellijke omgeving tot een uiterst minimum worden beperkt.

Daarom vragen zij aan de lokale besturen van de gemeenten Herentals en Olen om dringend in overleg te treden met Fluxys en de mogelijkheid opnieuw te onderzoeken om de  ondergrondse doorgang van de leidingstraat te realiseren ten noorden en oosten van Herentals en  het beschermd karakter voor fauna en flora in het natuurgebied 'Olens Broek' zoveel als mogelijk te behouden.  Dit moet technisch en juridisch op middellange termijn haalbaar zijn.

Enkel de grondeigenaars van het tracé door de bufferzone zijn door het stadsbestuur van Herentals uitgenodigd op een informatievergadering op 7 juli 2011 om 20 uur in de Lakenhalle.  

Daar zal Fluxys zijn visie op de toekomstige energievoorziening en de plannen toelichten. Toch wil de actiegroep en het wijkcommité alle buurtbewoners aansporen om tijdens het openbaar onderzoek dat nog loopt tot 22 juli 2011, schriftelijk en aangetekend een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Wie zich meer wil informeren over het leidingstracé van de nieuwe gaspijplijn doorheen Herentals, kan surfen naar de webpagina : http://mijnherentals.be/fluxyspijplijn/ of contact opnemen met Jos Janssens (gsm: 0471/485508) of Ludo Torfs (gsm: 0499/706867).