Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Susy Matthijs : 'Onze buurtbewoners Klaterteer-Haverstraat Noorderwijk strijden voor allerlaatste stukje bos in onze wijk'

Buurtcomité Noorderwijk

De buurtbewoners van de Klaterteer, Haverstraat en omliggende straten in Noorderwijk willen de bouw van 12 sociale woningen in hun wijk met alle krachten tegenhouden. Die zouden komen op een terrein waar nu nog een bos van 4.000m2 ligt.

Als de plannen worden uitgevoerd, zou het laatste stukje groen in de wijk verdwijnen, en dat willen de buren te stelligste vermijden.

'Het bos is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en kan dus wel bebouwd worden', klinkt het bij lokaal bestuur Herentals, dat vorig jaar nog een vergunning gaf voor het project van de sociale huisvestingsmaatschappij Leefgoed.

Volgens de buurt gebeurde dat nog snel snel op 6 juli vlak voor de deadline van een nieuw strenger decreet over het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. De bewoners hebben ondertussen zo'n 200 bezwaren in ingediend.  "We zijn niet tegen sociale woningen maar dit bos is de enige groene long in de wijk en die moet behouden blijven", zegt Susy Matthijs, raadslid Groen, die in de buurt aan de Zandkapelweg woont.

"Bovendien is er een grote biodiversiteit in het bos, onze kinderen spelen hier allemaal samen en gebruiken het bos ook als doorsteek naar de school. Het zou echt zonde zijn als het wordt gekapt,' besluit Matthijs.

De deputatie provincie Antwerpen heeft eind juli de eindbeslissing over het dossier.

Wordt vervolgd.

Actie buurtbewoners Haverstraat Noorderwijk

Actie buurtbewoners Haverstraat Noorderwijk

Haverstraat buurtactie Noorderwijk

Haverstraat buurtactie Noorderwijk

Klaterteer, Noorderwijk, België

Buurtcomité Noorderwijk

Deel dit artikel