Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Synkroon, trouwe partner van VDAB, schittert met begeleiding op maat voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers'

Synkroon, al meer dan 38 jaar een trouwe samenwerkingspartner van VDAB, ondersteunt werkzoekenden, werknemers en werkgevers bij het realiseren en behouden van werk. Ontdek de nieuwe website (www.synkroon.be) en maak kennis met het uitgebreid aanbod in 2024.

Synkroon begeleidde in 2023 zo'n 400 werkzoekenden succesvol naar werk

Een mijlpaal die de inzet en expertise van Synkroon in het begeleiden van werkzoekenden bevestigt! Het gaat vaak om personen die moeilijk of geen werk vinden op eigen kracht of initiatief, bv. door een taalbarrière, leeftijd, gebrek aan (de juiste) ervaring of een fysieke of mentale beperking.

Door een intensieve en gerichte begeleiding op maat en door gebruik van werkplekleren kunnen deze mensen een werkgever overtuigen van hun talenten en competenties en zo geeft Synkroon deze mensen nieuwe reële kansen op werk.

Maar, Synkroon biedt ook ondersteuning op maat aan werknemers en werkgevers!

  • werknemers begeleiden we bij het behouden van werk. Met gespecialiseerde jobcoaching op de werkvloer, inclusief taalcoaching, helpt Synkroon werknemers hun carrièredoelen te realiseren. Synkroon luistert naar de vragen en noden van de werknemer en samen zoeken we uit wat iemand nodig heeft om zijn werk goed en graag te (blijven) doen. We helpen talenten, vaardigheden en interesses (her)ontdekken en we gaan ook mee in overleg met de werkgever.
  • Last but not least ondersteunt Synkroon ook WERKGEVERS bij het behouden van getalenteerde medewerkers. We gaan naar de werkvloer en samen met werkgevers zoeken we naar concrete oplossingen op maat van hun bedrijf of organisatie. Medewerkers lang(er) en tevreden aan boord houden, re-integratie na ziekte, jobcreatie en job redesign, maatschappelijk verantwoord ondernemen, individueel maatwerk… En we ondersteunen ook bij het invullen van vacatures.

Nieuw aanbod in 2024: Digicoaching voor bedrijven

Vlot aan de slag met een computer, MS Office, e-mail en agenda, video-vergaderen, mobiliteitsapps en veilig gebruik maken van het internet. Het lijkt evident, maar dat is het niet voor iedereen. Vanaf 2024 organiseert Synkroon ook opleidingen op de werkvloer om digitale basisvaardigheden aan te leren en te verbeteren.

Voor welke regio’s werkt Synkroon?

Synkroon ondersteunt in de provincie Vlaams-Brabant met kantoren in Aarschot, Diest, Haacht, Leuven en Tienen en in de provincie Antwerpen met kantoren in Geel, Herentals, Lier, Mechelen, Mol en Turnhout.

Interesse in ondersteuning of samenwerken?

Ontdek hoe Synkroon de toekomst van werkbegeleiding vormgeeft en versterkt via hun nieuwe website: www.synkroon.be

Deel dit artikel