Tegen 2035 mogen er in Vlaanderen geen auto's op fossiele brandstof meer verkocht worden. Dat is een Europese doelstelling die de Vlaamse regering nu onderschrijft. Alle verkochte auto's moeten tegen dan een nuluitstoot hebben. Concreet zijn dat dus nog alleen maar auto's op elektriciteit of waterstof.

De Vlaamse regering heeft de Energievisie 2030-2050 goedgekeurd. Die tekst bepaalt hoe het verder moet met het energiebeleid na 2020. De nota is het resultaat van 1 jaar overleg tussen minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD), meer dan 40 stakeholders en de burgers.

Met de energieomslag wil Vlaanderen de klimaatverandering een halt toeroepen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terugdringen met 80 tot 95 procent.

Tegen 2035 nuluitstoot

Op de weg streeft de Vlaamse regering naar minder verreden kilometers. Duurzaam deelvervoer (openbaar vervoer, elektrische deelauto's en deelfietsen) en alternatieven voor vrachtvervoer zijn noodzakelijk.

Tegen 2030 moet de verkoop van auto's op fossiele brandstof met de helft omlaag. Tegen 2035 spiegelt Vlaanderen zich aan de Europese doelstellingen, wat erop zou neerkomen dat alle nieuw verkochte wagen een nuluitstoot hebben. Concreet zijn dat dus nog alleen maar auto's op elektriciteit en waterstof.

Autofederatie Febiac steunt die ambitie maar heeft wel bedenkingen bij de batterijen. "De batterijen van vandaag zijn technisch nog niet volmaakt genoeg om de hele automobiliteit mee op te vangen. Dat moet veel lichter, dat moet nog goedkoper, dat moet nog gemakkelijker te bouwen en te recycleren zijn, en -vooral- dat moet veel sneller opgeladen kunnen worden en een grotere energiecapaciteit hebben om leefbaar te zijn."

"We hebben nog wat tijd, ik ben overtuigd dat, zelfs in België, de batterijen een goede ontwikkeling zullen kennen", reageert minister Tommelein in "Bonus" op Radio 1.

"We gaan ook andere dingen doen. Het laadpalenplan is volop in uitwerking en ook de private sector zal ongetwijfeld inspanningen doen. De automobielsector schakelt helemaal over op elektrische voertuigen.

Volvo heeft nog deze week aangekondigd geen nieuwe diesels meer te zullen ontwikkelen. En alle merken kondigen een grote productie aan van elektrische voertuigen, waardoor het aanbod alleen maar groter zal worden." (vrt/belga/pb)