Zondagmiddag 8 januari hield de vzw Ter Vesten haar nieuwjaarsreceptie. Een nieuwjaarsreceptie zonder zorgen leek het wel. Ter Vesten kan zich immers voortaan toeleggen op haar kerntaak : de organisatie van culturele evenementen in Le Paige.

Om de restauratie van het kasteel Le Paige mogelijk te maken, gaf de kerkfabriek het kasteel op 22 december 2011 voor 49 jaar in erfpacht van de vzw Ter Vesten.

De vzw betaalde een deel van de restauratie met de huurprijs van de verhuring van het kasteel aan de stad. Sinds het aanslagjaar 2007 wordt vzw Ter Vesten via de rechtspersonenbelasting belast op de huurinkomsten.

Omdat de vzw Ter Vesten de belasting niet kan betalen, besliste de gemeenteraad om de huurovereenkomst met vzw Ter Vesten te beëindigen, een erfpacht af te sluiten met de kerkfabriek en de tekorten van vzw Ter Vesten éénmalig voor rekening van de stad te nemen.

Het stadsbestuur blijft met Ter Vesten samenwerken voor de culturele invulling van de activiteitenkalender van het kasteel.

Voor Ter Vesten betekent dit bovendien dat het te verwachten onderhoud (o.a. vochtinsijpeling) degelijk kunnen aangepakt worden en de kost ervan door de stad kunnen gedragen worden.

Voorzitter Denis Avonds was bovendien blij dat het tuinhuis van het kasteel Le Paige onlangs prachtig gerenoveerd was.