Een bloeiende handelszaak lokt veel mensen en ook auto's, dat is ook het geval aan 'De pizzagarage' op de Nijlensesteenweg in Bevel. Vanwege de ligging in een bocht komt de zichtbaarheid en de veiligheid soms in het gedrang. De gemeente test nu een systeem van kort parkeren uit, in overleg met de buurtbewoners en de zaak.

Het kort parkeren zal enkel van kracht zijn tijdens de openingsuren van de zaak en het gaat enkel om de parkeerstrook voor de zaak, dat is op de Nijlensesteenweg tussen nummer 89a en nummer 91.

Concreet moet je de parkeerschijf leggen en mag je op dat stukje dan maximaal 30 minuten parkeren.

Schepen voor mobiliteit Victor De Groof: "We willen met deze maatregel een goed evenwicht vinden tussen de verkeersveiligheid en de groeikansen voor de zaak. Het is een goede samenwerking met de buurt en de zaak en de maatregel is proportioneel vanwege de beperkte impact, zowel in tijd als plaats.

De testmaatregel gaat in vanaf 1 augustus, maar is voor het eerst effectief in voege vanaf 4 augustus, de eerste openingsdag van de zaak in augustus. Na enige tijd volgt een evaluatie, ook dan weer in overleg met de buurtbewoners en de handelszaak.