Na SBS De Burgstraat was VBS top@punt de volgende school waar het project Veilige schoolomgevingen zich op focuste.

'Zo maakt Geel verder werk van een kindvriendelijke stad. Samen met de school en buurt doorliep de stad een traject om oplossingen te zoeken om de schoolomgeving veiliger te maken. Het stadsbestuur voert vanaf 20 september testmaatregelen in die het gevolg zijn van deze besprekingen.

Door tijdelijke verkeersmaatregelen in te voeren pakt de stad bepaalde knelpunten uit de schoolomgeving aan. Deze testmaatregelen kwamen tot stand na inspraak van kinderen en een participatiemoment met ouders en buurtbewoners.

Het doel van deze proefopstellingen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger op hun school geraken en er ook weer vertrekken, dit alles vanuit het standpunt van het kind. De testfase start op maandag 20 september en loopt tot aan de kerstvakantie.

Welke testmaatregelen?

• Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens. Vogelzang is een sluipweg voor gemotoriseerd verkeer dat de Antwerpseweg en de verkeerslichten aan Geel Punt wil vermijden. Daarom wordt in Vogelzang in het gedeelte tussen Herentalseweg en Steenovens enkelrichting ingevoerd in de richting van Steenovens. Fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen wel in de tegenrichting rijden.
• Afsluiten parking aan Vogelzang, is bereikbaar via Antwerpseweg en Kerkstraat. Het in- en uitrijden van de parking naast de school zorgt voor voortdurende conflicten met voetgangers en de fietsers. Door het wegnemen van de paaltjes op het einde van de Kerstraat is de parking ook perfect bereikbaar via Antwerpseweg en Kerkstraat. Op deze manier worden de verschillende verkeersstromen uit elkaar gehaald en zal de veiligheid aan de ingang van de school verbeteren.

• Extra pijlen op fietspad om duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfietspad betreft. Vogelzang heeft een fietspad dat in beide richtingen moet gebruikt worden. Om zowel aan fietsers als aan automobilisten duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfietspad betreft zullen er dubbele pijlen worden aangebracht bij het begin en einde van het fietspad en ter hoogte van de zijstraten.

Evaluatie

Tot aan de kerstvakantie hebben de schoolkinderen, ouders en buurtbewoners tijd om hun positieve en negatieve ervaringen door te geven aan de school of het contactcentrum grondgebonden zaken van de stad.

Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt.

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.

Ook op de participatiewebsite Idee voor Geel vind je meer informatie over het project Veilige schoolomgevingen.