[pic=5_1271492499.jpg][pic=76_1271513467.JPG][pic=76_1271513399.JPG][pic=76_1271513262.JPG][pic=76_1271512535.JPG][pic=76_1271514170.JPG][pic=5_1271492471.jpg][pic=5_1271492445.jpg][pic=5_1271492420.jpg][pic=5_1271492392.jpg][pic=5_1271492366.jpg][pic=5_1271492265.jpg][pic=5_1271492238.jpg][pic=5_1271492215.jpg][pic=5_1271492188.jpg][pic=5_1271492160.jpg][pic=5_1271492133.jpg][pic=76_1271513830.JPG][pic=76_1271513611.JPG][pic=5_1271492105.jpg]Op het Nationaal Congres van JCI Belgium werd JCI Gheel-en-Thals gelauwerdvoor zijn organisatie van de theaterwandeling & volksfeest in het kader vande viering rond 800 jaar Herentals.Deze viering werd op memorabele wijze en op een creatieve manier ingevulddoor 550 vrijwilligers en de stad Herentals. Het evenement werdgeorganiseerd en gecoördineerd door JCI Gheel-en-Thals. Er werd hard gewerktom een uniek programma met een historische theaterwandeling en volksfeest terealiseren. Niet minder dan 1.800 bezoekers genoten van dit spektakel.JCI is een vereniging van jonge ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar endie door diverse activiteiten een positieve verandering in de maatschappijteweeg brengen. Business & netwerk-evenementen, gemeenschapsprojecten,persoonlijke ontwikkeling, specifieke opleidingen, enz. Kortom eenvereniging met impact.De Award voor ³Best Community Development², de prijs voor het bestegemeenschapsproject, werd aan dit evenement toegekend tijdens het NationaalCongres te Mechelen. Ook kreeg JCI Gheel-en-Thals een eervolle vermeldingvoor hetzelfde dossier in de categorie ³Best of the Best², gekozen uit allenominaties in alle categorieën in België. Het is dan ook een mooie erkenningvoor de inzet van de leden van JCI GHeel-en-Thals, de Herentalseverenigingen en het Stadsbestuur.Als kers op de taart zal in januari 2011 een wedstrijd worden uitgeschrevenvoor de winstverdeling van dit project. Later hierover meer...[i]JCI[/i][i]Foto's archief ThalsFM.be[/i]