Thomas More-hogeschool en sectorfederatie Comeos onderzoeken de invloed van Covid-19 op ons koopgedrag. Nu de maatregelen versoepeld werden en vele winkels heropenden, lanceren ze een tweede bevraging.

Houden we vast aan nieuwe patronen als online shoppen, of vervallen we in onze oude koopgewoontes?

Een vorige studie door Thomas More en Comeos in mei registreerde een sterke toename in online aankopen. Vooral bloemen en planten, kledij en verzorgingsproducten werden tijdens de lockdown meer online gekocht.

De toename was merkbaar over alle leeftijden, maar vooral zestigplussers ontdekten e-commerce ten volle. Nu de winkels weer open zijn, gaat het tweede deel van het onderzoek van start.

Blijft ecommerce dezelfde hoge toppen scheren als tijdens de lockdown? Bezoeken consumenten nu de fysieke winkels die ze online leerden kennen, zoals 1 op 4 van de respondenten in de eerste bevraging aangaf van plan te zijn?

Hebben consumenten vertrouwen in de genomen veiligheidsmaatregelen? Welke winkels zijn meer of minder populair om fysiek bezocht te worden? En wat is de invloed van telewerk op onze mobiliteit en consumptiegewoonten?

Deze vragen willen de onderzoekers beantwoord zien in een tweede bevraging,
die nu wordt gelanceerd.

Geïnformeerd naar een nieuwe economie

De bedoeling van het onderzoek is om vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen. Met de resultaten willen de onderzoekers retailers gericht adviseren en ondersteunen, om in hun dienstverlening tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige noden van de consument.

Consumenten en retailers worden op drie momenten bevraagd: tijdens de volledige lockdown, bij een gedeeltelijke opening van de winkels en tijdens het 'nieuwe normaal' wanneer de maatregelen opgeheven worden.

De tweede vragenlijst wordt nu gelanceerd en vind je via www.thomasmore.be/koopgedrag. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.