U bent hier

Thomas More en VOKA schouder aan schouder voor de Kempen

Kempen regio
15.06.2015 - 15.08u
Door: Herman Gezelle

Omdat een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemen onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de regio, bundelen Voka - Kamer van Koophandel Kempen en Thomas More Kempen vzw de krachten.

Het netwerk van ondernemers en de hogeschool ondertekenen op 29 juni 2015 een samenwerkingsover-eenkomst en zetten zich vanaf dan samen in voor een duurzame ontwikkeling van de Kempen. De twee organisaties gaan innovatieve en werkveldgerichte leeromgevingen voor zowel studenten als docenten opzetten en samenwerken in functie van onderzoek, innovatie en ondernemerschap.

Twee keer een missie voor de Kempen

Voka – Kamer van Koophandel Kempen vzw heeft, als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers, als missie een optimaal kader te creëren voor succesvol ondernemen. Voka wil bedrijven en organisaties versterken door het stimule-ren van innovatie en ondernemerschap. Zo draagt Voka - KvK Kempen fundamenteel bij tot welvaart en welzijn van de regio.

Thomas More Kempen vzw biedt innovatief, werkveldgericht onderwijs en toepassingsge-richt onderzoek en dienstverlening van hoge kwaliteit aan. De hogeschool werkt hiervoor samen met relevante partners en is daardoor een motor van maatschappelijke ontwikke-ling in de regio.

Partners in education

De samenwerking op het vlak van onderwijs concentreert zich in eerste instantie op de managementopleidingen van de hogeschool. Via de lerende netwerken van Voka - KvK Kempen wordt met het werkveld expertise uitgewisseld.

Het werkveld wordt ook betrok-ken bij de voortdurende innovatie van het curriculum van de opleidingen. Een brede waaier van samenwerking van studenten en docenten met professionals anderzijds moet leiden tot innovatieve en werkveldgerichte ondernemingen.

De practice entreprise (leerbedrijf van de opleiding bedrijfsmanagement) voor en door ondernemende studenten is daar een mooi voorbeeld van. "Een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemen is onontbeerlijk", zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Kempen.

"Studenten en docenten samen met Thomas More vertrouwd maken met diverse werkomgevingen en jongeren stimuleren tot onder-nemerschap is een boeiende en duurzame uitdaging."

Ondernemerschap voor de Kempen

Voka - KvK Kempen en Thomas More zetten samen hun schouders onder initiatieven, die ondernemerschap promoten bij studenten, docenten en onderzoekers en die starters fa-ciliteren en begeleiden naar kanalen, die ondernemerschap ondersteunen. Zij zetten zich ook samen in voor het opstarten en ontwikkelen van het "Innovatiepark Geel" en bevor-deren de werking van de KIR, de Kempense InnovatieRaad.

Onderzoek en innovatie

Bedrijven en organisaties moeten laagdrempelig de weg vinden naar de kenniscentra en de onderzoeksteams van Thomas More. De hogeschool stelt de resultaten van onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening ter beschikking van het werkveld om de innova-tiekracht en competitiviteit van bedrijven en organisaties uit de regio te verhogen.

Uit onderzoek en innovatie verkregen nieuwe inzichten en kennis worden vertaald in het on-derwijs. Ze verhogen de professionaliteit van de docenten en zorgen voor voortdurende geactualiseerde opleidingscurricula.

"Voor de hogeschool is het een prioriteit om met hoogstaand onderwijs en met toepas-singsgericht onderzoek en dienstverlening mee te werken aan het transformeren van de Kempen tot een duurzame kennisregio, waar sterke netwerken innovatie alle kansen ge-ven.", besluit Els Van Weert, regiodirecteur Kempen van Thomas More.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto