Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Thomas More : 'Innovatie in onderwijs'

Studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More stellen hun onderwijsprojecten voor aan mensen uit het werkveld. Zij doen dit op 14 juni op de Geelse Campus en op 22 juni op campus Vorselaar.

Ook het grote publiek is welkom. Aanvangsbegeleiding, mentaal welzijn op school, ouderbetrokkenheid, effectief leren … het zijn maar een paar thema’s waarmee de studenten aan de slag gingen.

Mensen uit het onderwijs vinden er bruikbaar materiaal dat ze zelf in hun lessen kunnen gebruiken. En er is ook aandacht voor het navormingsaanbod van de Lerarenopleiding en voor de trajecten voor zij-instromers om leraar te worden.

Innovatie in de praktijk

De studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More beperkten zich het voorbije academiejaar niet tot platgetreden onderwijspaden en gingen op zoek naar innovaties die direct in de praktijk kunnen toegepast worden. De resultaten van ​ hun onderwijsprojecten stellen zij voor op een beurs.

De studenten willen hiermee op de eerste plaats mensen uit het brede werkveld bereiken. Leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs vinden er bruikbaar materiaal waar ze op hun school zelf mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook het grote publiek is welkom.

Brede waaier aan projecten

De onderwijsprojecten die voorgesteld worden zijn goed voor een brede waaier aan onderwerpen. Tijdig detecteren van faalangst bij leerlingen, een inleefspel om te leren omgaan met pestgedrag, communicatie met anderstalige ouders, differentiëren binnen de klasgroep… het zijn maar een paar onderwerpen, die door de studenten onder de loep genomen werden. Ze stellen ze graag voor aan al wie er belangstelling voor heeft.

Navorming en zij-instromers

De bezoekers van de beurs kunnen ook snuisteren in het aanbod van het Nascholingscentrum Onderwijs en er alle trajecten verkennen voor zij-instromers, die leraar willen worden of een extra vakbekwaamheid willen behalen.'

Deel dit artikel