Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Thuis in Tielen, op weg naar een zorgzame buurt

Het Masterplan Tielen voorziet ook lokalen voor dienstencentrum Harten Drie. Met dit lokaal dienstencentrum willen we mensen langer gezond thuis laten wonen in een zorgzame buurt en dit in samenwerking met zoveel mogelijk partners.

Dienstencentrum Harten Drie wil haar werking afstemmen op de noden en behoeften van de buurt. Daarom lanceren we het onderzoek Thuis in Tielen. Dat onderzoekt de noden en behoeften, maar ook de sterktes van de buurt, en brengt in kaart hoe zorgzaam de buurt is en kan zijn.

Schepen van welzijn Sumati Adriaensen: “Thuis in Tielen onderzoekt hoe het echte dorpsleven in Tielen in elkaar zit. Is het nog steeds het dorp met zijn Kempense waarden waar iedereen elkaar kent en helpt? Hoe kunnen deze waarden zichtbaar, versterkt en ondersteund worden?” Thuis in Tielen doet een beroep op de medewerking van inwoners van Tielen.

De Tielenaar kan zijn mening over zorgzame buurten kwijt tijdens verschillende momenten. Het eerste is een inloopmoment dat plaatsvindt op 29 maart vanaf 18.30 uur in het OC Tielen. Hier zullen we vertellen wat Thuis in Tielen betekent, wat de bedoeling van het onderzoek is en kunnen de Tielenaren zelf inbreng geven.

Daarna volgen nog twee gesprekstafels op 25 april en 8 mei telkens van 14 tot 17 uur in ’t Margrietje, Kerkstraat 3. Dan worden in kleine groepjes brainstormsessies gehouden wat een zorgzame buurt in Tielen kan betekenen.

Dit onderzoekt loopt in samenwerking met het Expertisecentrum Zorg en Welzijn (voorheen Vonk 3). Het resultaat van dit onderzoek is in de loop van 2023 bekend.

Kerkstraat 3, Kasterlee, België

Deel dit artikel