Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tien procent meer aangiftes informaticacriminaliteit regio Geel : 'Nadeel in 2022 meer dan €1.800.000'

pc

Computers en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze digitalisering heeft ook zijn keerzijde. Criminelen maken graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten.

'Cybercriminaliteit nam de laatste jaren dan ook enorm toe en is als prioriteit opgenomen in het zonaal politieplan', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.  'In 2022 werden 449 feiten van cybercrime geregistreerd in onze politiezone. Dit is een stijging met tien procent ten opzichte van 2021. Het nadeel voor de slachtoffers is meestal aanzienlijk. Het nadeel in 2022 ligt rond de €1 800 000. 

Informaticafraude

De verschuiving van ‘offline’ naar ‘online’ criminaliteit is al enkele jaren aan de gang. Dit merken we ook in onze politiezone. In 2022 registreerden we tien procent meer aangiftes van cybercriminaliteit dan in 2021.

De grootste groep is ‘Informaticafraude’ (57%). Het gaat hier om phishing via mail, whatsapp, sms, … We registreerden hiervan 257 aangiftes in 2022. De categorie ‘Oplichting met internet’ omvat 28 procent van de geregistreerde feiten. Hierbij gaat het om fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapsfraude, …  Voor hacking registreerden we 46 feiten, voor valsheid in informatica dertien feiten en in vijf gevallen was er sprake van sabotage van een computersysteem.  

Nadeel

Bij de aangiftes die we krijgen varieert het nadeel tussen enkele euro’s tot tienduizenden euro’s.

Het totaal nadeel in 2022 lag rond de 1 800 000 euro.

Preventie

Omdat het nadeel meestal aanzienlijk is, zetten we ook veel in op preventie. Naast het regelmatig waarschuwen voor cybercriminaliteit op onze website en sociale media, werden het afgelopen jaar cyberpreventie-adviseurs opgeleid.

Dit zijn vrijwilligers die de inwoners kunnen helpen om zich beter te beschermen tegen deze oplichtingsvormen. Op een infosessie cyberpreventie informeren, sensibiliseren en adviseren deze vrijwilligers de aanwezigen. Ze vangen ook slachtoffers van informaticacriminaliteit op en maken hen weerbaarder tegen nieuwe oplichtingspogingen. 

Topje van de ijsberg 

Uit de veiligheidsmonitor (2021) blijkt dat in de zone slechts acht procent aangifte deed van phishing en tien procent van een feit van oplichting via internet. De belangrijkste redenen om dit niet aan te geven waren dat het nadeel niet erg groot was, dat men er niet aan gedacht heeft of dat de politie er toch niets aan kan doen.

Aangifte op afspraak

Ben je slachtoffer van cybercrime? Doe altijd aangifte bij de politie en doe dit snel, liefst binnen de 24 uur. In onze zone moet je hiervoor een afspraak maken. Is je geld overgeschreven op een Belgisch rekeningnummer of gaat het om een bedrag hoger dan 1 000 euro? Bel dan onmiddellijk naar het nummer 014 56 47 00. Onze medewerkers schatten de situatie in, helpen je onmiddellijk verder of maken een afspraak voor je.'

pc

Deel dit artikel