Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tiende kinderdiabetescentrum in Vlaanderen definitief in AZ Turnhout

AZ Turnhout

In 2017 kreeg het AZ Turnhout een erkenning om kinderen met diabetes te mogen behandelen, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). Zo konden kinderen met diabetes dichter bij huis geholpen worden.

Zes jaar later blijkt dat de nood aan diabeteszorg bij kinderen in de Kempen hoog genoeg is waardoor het AZ Turnhout een autonome erkenning kreeg. Het team volgt ondertussen 100 kinderen jonger dan 18 jaar op.

Wanneer bij kinderen diabetes of suikerziekte vastgesteld wordt, gaat het bijna altijd om type 1 diabetes. Type 1 diabetes is het gevolg van een auto-immune ontsteking van de alveesklier waardoor deze geen insuline meer kan aanmaken. Type 1 diabetes begint vrij plots en ontstaat niet als gevolg van ongezond eten of te weinig lichaamsbeweging. Waarom sommige kinderen diabetes krijgen is niet bekend. 

Insuline is een belangrijk hormoon dat het suikermetabolisme regelt. Tekort aan insuline leidt tot een te hoge bloedsuiker. Bij een te hoge bloedsuiker krijgen kinderen last van abnormaal veel plassen waardoor ze grote dorst krijgen en ondanks veel drinken toch uitdrogingsverschijnselen gaan vertonen. Op korte tijd kunnen ze veel afvallen in gewicht. Ontregeling van bloedsuiker moet tijdig herkend en behandeld worden. Zo niet kunnen ernstige problemen in het lichaam optreden door verzuring. Op lange termijn is het belangrijk de bloedsuiker goed te regelen met insuline-inspuitingen wat vaak niet eenvoudig is bij kinderen. Bij te frequent voorkomen van te hoge bloedsuiker kan er schade aan bloedvaten en verschillende organen ontstaan. Een correcte diagnose van type 1 diabetes en goede opvolging is daarom van levensbelang.

In 2017 startte AZ Turnhout in samenwerking met het UZA een diabetesconventie op voor kinderen. Hiermee opende het tiende kinderdiabetescentrum in Vlaanderen. “Sinds 2017 kan diabetes bij kinderen en jongeren ook in AZ Turnhout worden behandeld”, vertelt dokter Annelies Lemay, die het kinderdiabetescentrum leidt. Daarvoor was het dichtstbijzijnde centrum voor diabetes bij kinderen gelegen in Antwerpen.

“Ondertussen zijn we 6 jaar verder en zien we dat het aantal kinderen in onze kinderconventie sterk gestegen is. Ons team volgt nu 100 kinderen jonger dan 18 jaar op. De nood aan diabeteszorg bij kinderen in de Kempen is dus hoog”, zegt dr. Lemay. Daarom krijgt het AZ Turnhout vanuit de overheid een autonome erkenning kinderdiabetesconventie.

Heel team staat klaar

“De diagnose diabetes heeft een grote impact”, vertelt dr. Lemay. “Het hoeft een normaal leven niet in de weg te staan, maar het vraagt elke dag veel inspanning van kinderen en hun ouders om de bloedsuiker goed te meten en te regelen met insuline-inspuitingen zowel thuis als in de kinderopvang als op school.” Daarom kan het kinderdiabetesteam rekenen op een diabetes-educator, diëtiste, psychologe en een sociaal verpleegkundige. Zij betrekken ook andere zorgverleners, leerkrachten en geregeld ook thuisverpleging in de diabeteszorg bij kinderen. Samen begeleiden zij kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar om diabetes optimaal in hun leven in te passen.

Gelukkig is de diabetesbehandeling sinds 2017 ook in volle evolutie. Er zijn veel hulpmiddelen bijgekomen die het makkelijker maken de bloedsuiker te meten en te behandelen zoals nieuwe glucose-sensoren en insulinepompen die het aantal prikjes op één dag voor kinderen sterk kunnen verminderen.

Meer info: www.azturnhout.be/diabetescentrum

Foto : Het team van het kinderdiabetescentrum met mascotte Hippo / AZ Turnhout.

AZ Turnhout

Deel dit artikel