[pic=99_1257358448.jpg][pic=99_1257357919.jpg]In de periode maart – mei 2010 voert Eandis, in opdracht van distributienetbeheerder Iveka, een aantal grote werken uit voor de aanleg of de vervanging van circa 61 km elektriciteitsnet, 20 km net voor de openbare verlichting en 37 km gasnetten. [b]Update 23/2: de timing van de werken[/b][b]Herentals Kapucijnenstraat: [/b] start /- 8 maart, afwerking vermoedelijk eind april.[b]Westerlo Markt: [/b] op 23/2 gestart. Er is nog /- 4 weken uitvoering in synergie met de aannemer wegeniswerken.[b]Westerlo Moestoemaat:[/b] aanvang /- eerste week april, einde vermoedelijk eind april.[b]Westerlo Ilsestraat:[/b] start begin juni, einde voorzien tegen bouwverlof.[b]Verloop van de werken[/b]De werken gebeuren in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen en zijn vaak in synergie met andere openbare werken. Uitbreidingen en vervangingen van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas zijn noodzakelijk om de bedrijfszekerheid van de netten op een hoog peil te houden, om de huidige en toekomstige lokale vraag naar energie te beantwoorden, of in het kader van de aansluiting van windmolens en van WKK-installaties voor serristen.Eandis zal er alles aan doen om tijdens de werken de hinder voor verkeer en omwonenden, die onvermijdelijk is, toch zo kort mogelijk te houden. De bewoners langs het traject van de werken ontvangen enkele dagen voor de start van de werken een schriftelijke mededeling met de nodige informatie. [b]1400 woningen[/b]Bijna 1 400 woningen zullen moeten worden overgekoppeld op de nieuwe netten. Met de bewoners worden daarvoor individuele afspraken gemaakt.[b]De planning maart tot mei 2010 in Neteland:[/b][b]Herentals[/b] Kapucijnenstraat: saneren van het gasnet en het middenspanningsnet elektrici-teit n.a.v. de vernieuwing van de voetpaden[b]Westerlo[/b] Grote Markt: vernieuwen van de openbare verlichting n.a.v. de centrumver-nieuwingMoestoemaat uitbreiding van gas- en elektriciteitsnet cabines voor industriële verkaveling.[b]Verder in de Kempen[/b][b]Balen[/b] Heistraat en Kopberg: aanleg van nieuwe bijkomende gasnetten ter verhoging van de aansluitbaarheid en sanering van het elektriciteitsnet[b]Brecht[/b] Brechtsesteenweg: doorverbinding gasnet tussen Brecht en Schoten en gelijktijdig saneren van bestaande elektriciteitsnet[b]Kalmthout[/b] Canadezenlaan, Bevrijdingslei, Eikenlei, Brasschaatsebaan: ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en saneren van het gasnet op vraag van de gemeente[b]Mol[/b] tot Balen naar aanleiding van het stijgende aardgasverbruik, aanleg van bijkomend middendruknet gas van Martelarenstraat Mol tot Hoolstraat Balen saneren van een gedeelte van het elektriciteitsnet Hemelrijkstraat ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en uitbreiden van het gasnet op vraag van de gemeente Zandputlaan uitbreiding van het gasnet en doorverbinding van het elektriciteitsnet[b]Ranst[/b] Vaartstraat: aanpassen van het elektriciteitsnet n.a.v. de plaatsing van een nieuwe schakelpost[b]Rijkevorsel[/b] Achterstede: aanleg nutsvoorzieningen in privé-verkaveling[b]Turnhout[/b] Veedijk: verzwaren van het elektriciteitsnet over een lengte van 7 km IIsestraat aanleg nutsvoorzieningen in privé-verkaveling[b]Zoersel[/b] wandelweg vernieuwen van elektriciteits- en gasnet n.a.v. wegenis en rioleringswerken.