Na een aantal meldingen van stukgereden bermen door een verhoogde verkeersintensiteit in de Heilandstraat, Boslaan en Vieille Montagnestraat, heeft de verkeersdienst beslist om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren.

Concreet geldt deze verkeersmaatregel alvast de komende weken. Nadien volgt een evaluatie om te beslissen of het eenrichtingsverkeer voor de verdere duurtijd van Wezel in ’t Nieuw behouden blijft.

Na het plaatsen van de nodige verkeersborden kan je de Heilandstraat en Boslaan alleen nog gebruiken vanuit de Balen-Neetlaan. In de Vieille Montagnestraat geldt de omgekeerde rijrichting vanaf de Keiheuvelstraat.

Deze drie straten zijn onvoldoende breed om het extra verkeer in de twee richtingen te verwerken.