Om de heraanleg van de voetpaden langs de Rozenberg verder af te werken, is het noodzakelijk om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren tussen de Bergstraat en de Kloosterstraat/Molenhoekstraat.

De verkeersmaatregel gaat in op het moment dat de aannemer de zone van de Rozenberg bereikt waar geen parkeerstroken meer aanwezig zijn. Vermoedelijk zal het eenrichtingsverkeer voor een periode van één week gelden vanaf 5 of 6 juli. De exacte timing hangt af van de voortgang van de werken.

De aanleg van de voetpaden waar wel parkeerstroken aanwezig zijn, kan veilig verlopen met behulp van beurtelings verkeer, geregeld door verkeerslichten. In de zone tussen de Bergstraat en de Kloosterstraat/Molenhoekstraat is dat onmogelijk. Er is hiervoor te weinig ruimte.

Eenrichtingsverkeer

Onze verkeersdienst voert daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer in. Zo kan je nog wel via de Rozenberg het Centrum verlaten. Inkomend verkeer moet verplicht de Bergstraat gebruiken om vervolgens via de Guido Gezellestraat de Statiestraat te bereiken.

Om de verkeershinder te beperken werd deze fasering in de zomervakantie voorzien.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be