Van 4 mei tot en met 6 november is er in Bevel tijdelijk een zone 50. Dit komt vanwege werken in Berlaar. Bevel ligt weliswaar niet op de voorziene omleiding, maar er is niettemin extra verkeer te verwachten.

De zone 50 gaat in op 4 mei en loopt tot en met 6 november. De nodige verkeersborden zullen dit aanduiden.

Van 4 mei tot 6 november vinden er rioleringswerken plaats in het centrum van Berlaar.

Omdat bij eerdere werken in de buurgemeente bleek dat dit extra verkeer opleverde door Bevel, komt er tijdelijk een zone 50. Deze zone 50 begint komende van Kessel en Nijlen telkens al een stuk buiten de dorpskern van Bevel.