Bij een visuele controle van de zwemvijver op Resort De Kempen Mol (het vroegere Zilverstrand) stelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 4 augustus een verdachte drijflaag vast.

Bij controle werd een ernstige bloei van de cyanobacterie vastgesteld (blauwalg). Op vraag van de VMM vaardigt burgemeester Wim Caeyers een tijdelijk zwem- en recreatieverbod uit in de vijver van dit vakantiepark. Het verbod geldt totdat het besluit uitdrukkelijk wordt opgeheven.

De Vlaamse Milieumaatschappij controleert het zwemwater van onze recreatiedomeinen op geregelde tijdstippen. Bij een visuele controle op 4 augustus werd een verdachte drijflaag vastgesteld. Na onderzoek blijkt dit om blauwalg te gaan. Op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vaardigt burgemeester Wim Caeyers een zwem- en recreatieverbod af.

Wat is blauwalg?

Cyanobacteriën of blauwalgen zijn bacteriën die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater woekeren.

Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er stoffen vrij die klachten kunnen veroorzaken. Dit enkel wanneer het om hoge concentraties gaat.

Mogelijke klachten

Zwemmers die in aanraking kwamen met het water, spoelen zich best goed af om huidirritaties te voorkomen. Klachten zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten en allergische reacties treden enkel op na inslikken van het water.

De klachten beginnen binnen de twaalf uur en verdwijnen na enkele dagen vanzelf. Bij ernstige klachten raadpleeg je best je huisarts.

Meer info: veiligheid, 014 33 07 44, veiligheid@gemeentemol.be