Bij een visuele controle van de zwemvijver op Europark Resort De Kempen (het vroegere Zilverstrand) stelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 24 juli een verdachte drijflaag vast.

De VMM nam een waterstaal en onderzoekt nu of het water effectief besmet is met blauwalg of de cyanobacterie. Op vraag van de VMM vaardigt burgemeester Paul Rotthier preventief een tijdelijk zwem- en recreatieverbod uit in de vijver van dit vakantiepark. Het verbod geldt totdat het uitdrukkelijk wordt opgeheven.

De Vlaamse Milieumaatschappij controleert het zwemwater van onze recreatiedomeinen op geregelde tijdstippen. Bij een visuele controle op 24 juli, werd een verdachte drijflaag vastgesteld.

Om uit te sluiten of het over blauwalg of de cyanobacterie ging, onderzoekt de VMM een waterstaal. Op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vaardigt burgemeester Paul Rotthier een zwem- en recreatieverbod af.

Wat is blauwalg?

Cyanobacteriën of blauwalgen zijn bacteriën die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater woekeren.

Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er stoffen vrij die klachten kunnen veroorzaken. Dit enkel wanneer het om hoge concentraties gaat.

Mogelijke klachten

Zwemmers die in aanraking kwamen met het water, spoelen zich best goed af om huidirritaties te voorkomen. Klachten zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten en allergische reacties treden enkel op na inslikken van het water. De klachten beginnen binnen de twaalf uur en verdwijnen na enkele dagen vanzelf. Bij ernstige klachten raadpleeg je best je huisarts.

Meer informatie over blauwalg vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be